Kolejne torowiska do modernizacji

Tramwaj na zielonym torowisku

Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu przymierza się do modernizacji dwóch kolejnych odcinków torowisk tramwajowych. Chodzi o torowisko w ciągu ul. Ślaskiego, Konstytucji 3 Maja i pętlę przy Olimpijskiej oraz w ciągu ul. Kościuszki od wjazdu na teren kościoła do ul. Olbrachta.

Na projektowanie pierwszego z tych zadań właśnie rozstrzygnięto przetarg. Stanęły do niego dwie firmy: PROGREG sp. z o.o. na kwotę 860 tys. zł brutto i CONE AMG sp. z o.o. na kwotę 789 tys. zł brutto. Za korzystniejszą uznano ofertę CONE AMG sp. z o.o.

Wykonawca będzie miał za zadanie sporządzenie dokumentacji projektowej dla modernizacji torowiska tramwajowego w ciągu ul. Ślaskiego, Konstytucji 3 Maja i pętli przy Olimpijskiej. Niebawem planowane jest podpisanie umowy i wówczas ruszą prace projektowe. Obejmą one modernizację ok. 4,3 tys. metrów toru pojedynczego torowiska wraz z odwodnieniem i siecią trakcyjną oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury. Tak jak na wszystkich modernizowanych w ostatnich latach torowiskach tam, gdzie będzie to możliwe z powodów technicznych, torowisko ma zostać zaprojektowane w technologii zielonej. Ponadto przebudowane i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zostaną perony. Powstanie również projekt kontenerowej podstacji trakcyjnej w rejonie ul. Ślaskiego, a na pętli przy ul. Olimpijskiej – projekt zadaszenia torów odstawczych.

Niebawem planowane jest podpisanie umowy na wykonanie projektu. Wykonawca będzie na to miał dziewięć miesięcy od daty podpisania umowy.

Drugie z zadań – modernizacja torowiska w ciągu ul. Kościuszki od wjazdu na teren kościoła do ul. Olbrachta - jest już w fazie projektowania. Wykonawcą jest także CONE AMG sp. z o.o., które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Umowę podpisano 12 stycznia br. Na realizację projektanci mają siedem miesięcy.

Zakres projektu obejmie modernizację torowiska wraz z siecią trakcyjną (na odcinku ok. 1,3 tys. metrów toru pojedynczego) i niezbędnej infrastruktury. Tam, gdzie będzie to możliwe, torowisko będzie zielone. Powstanie także nowe odwodnienie torowiska, przebudowane zostaną sygnalizacje świetlne na wysokości skrzyżowania ulic: Kościuszki/Wojska Polskiego oraz Kościuszki/Batorego, perony, wiaty i oświetlenie drogowe.

W obu przypadkach wykonawca ma za zadanie opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) oraz uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Przystąpienie do realizacji obu zadań, czyli ogłoszenie przetargów na roboty budowlane, planowane jest po pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania.

Będą to już kolejne modernizacje toruńskich torowisk. Przypomnijmy, że w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, oprócz budowy nowej linii tramwajowej oraz innych zadań, m.in. zakupu nowych autobusów i tramwajów, kompleksowo wyremontowano cztery odcinki: wzdłuż ul. Bydgoskiej, Szosy Lubickiej, Broniewskiego, Kraszewskiego (zakończone), Warneńczyka i Gogi (w toku). Daje to prawie 9,5 tys. metrów toru pojedynczego zmodernizowanych torowisk. W efekcie Toruń zyskał nowe tory i sieć trakcyjną, zielone torowiska i nowe nasadzenia, odnowione jezdnie i chodniki, nowe przystanki oraz rozbudowany system informacji pasażerskiej.

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 68.072.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG