Start

FACEBOOK

2021 06 16 banner www POiS RGB

2021 06 16 banner www RPO RGB

Czytaj więcej

Linie tramwajowe dzienne:

1 4 8 1🎅

Linie autobusowe dzienne:

10 11 12 13 14 15 16 17   19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 44 45 46 0 C
51 52 53

Linie nocne: autobusowe i tramwajowe

01 03 05 51N 1N 3N 8N  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO,

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod numerem KRS 0000406721, NIP 8790177233, REGON 341227892, tel. 56 612 18 00, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej: MZK).
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt z powołanym w MZK inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. MZK zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MZK jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
   1. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,
   2. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
   3. marketingu usług MZK oraz partnerów handlowych MZK,
   4. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,
   5. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,
 4. w celach związanych z wykonaniem zadania polegającego na obsłudze przewozowej pasażerów w związku z obowiązkiem zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, które jest realizowane w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 5. w celu wykonania umów zawieranych przez MZK z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi MZK współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na MZK wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 7. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, ubezpieczycieli, agencji reklamowych, inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Gminie Miasta Toruń.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów MZK jako administratora danych,
  2. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych,
  3. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa,
  4. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla potrzeb marketingowych,
  5. przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny dla oceny Pana preferencji zawodowych i ustalenia czy MZK posiada wolne stanowiska odpowiadające Twoim preferencjom.
 1. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez MZK monitoringu wizyjnego w pojazdach MZK i na terenie zakładu MZK, informujemy, że MZK zbiera Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach:
  1. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MZK jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów MZK oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. wykonania umowy przewozowej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane organom ścigania, sądom, organom administracji publicznej i Gminie Miasta Toruń.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.
 5. Korzystając z pojazdów MZK lub przebywając na terenie zakładu MZK zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na adres: MZK Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy przesłać zgłoszenie w formie pisemnej na adres: MZK Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 8. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie (nie dotyczy to przetwarzania danych zebranych poprzez monitoring). Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres MZK Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Panem/Panią lub wykonanie usługi.

 

 

Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej i dostępnych na niej serwisów, usług i funkcjonalności, powierzasz nam swoje dane osobowe. W ramach poszczególnych usług lub funkcjonalności może się zdarzyć, że powierzysz je podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Państwu Usług na najwyższym poziomie, ale również w ramach działań marketingowych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Państwa jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, dlatego prosimy abyście Państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu.

Przetwarzając Państwa dane opieramy się o przepisach prawa, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisach prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. ……………………………………)

Dane przetwarzane

Przetwarzamy dane, które Państwo podają lub pozostawiają w ramach korzystania z naszej strony. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z nami i, np. Państwa imię i nazwisko i adres e-mail, przekazane w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszej stronie. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które Państwo sami dobrowolnie zamieszczają w niektórych udostępnianych Państwu przez nas funkcjonalności, np. dane adresowe lub szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, zapoznaj się z informacjami umieszczanymi na każdej podstronie, jak również możesz w każdym czasie zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000406721, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8790177233, REGON 341227892, tel. 56 612 18 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej również jako MZK).

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów przetwarzających, realizujących usługi na naszą rzecz:

a. Softeam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 000013271, NIP: 5213339498 – w celu rejestracji zdarzeń księgowo – finansowych oraz wykonywania umów,

b. Małgorzata Wieczorek – Grabowska i Maciej Grabowski, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą „Strefa Doradztwa Małgorzata Wieczorek- Grabowska, Maciej Grabowski s.c., ul. Sadowa 56, 87-100 Toruń NIP: 9562297725– rejestracji zdarzeń księgowo – finansowych oraz wykonywania umów,

c. Dorota Sylwestrzak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Sylwestrzak”, ul. Broniewskiego 66a/17, 87-100 Toruń, NIP: 7611401571- w celu prowadzenia obsługi prawnej, w tym rozstrzygania sporów, dochodzenie roszczeń.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą lub mogą być banki lub ubezpieczyciele działający w naszym imieniu, Gmina Miasta Toruń oraz Gminy Lubicz i Obrowo, a także organy ścigania, sądy oraz organy administracji publicznej.

Jeżeli dojdzie do powierzenia Państwa danych innym podmiotom, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w formie wiadomości elektronicznej, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści niniejszej Polityki.

Inspektor Ochrony Danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:.

Adres korespondencyjny: MZK w Toruniu Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń.

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
  1. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,
  2. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
  3. marketingu usług MZK oraz partnerów handlowych MZK,
  4. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,
  5. optymalizacji oferowanych usług i produktów,
  6. obsługi Klientów,
  7. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,
  8. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną mzk-torun.pl,
 2. w celach związanych z wykonaniem zadania polegającego na obsłudze pasażerów w związku z obowiązkiem zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, które jest realizowane w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 3. w celu wykonania umów zawieranych przez nas z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi MZK współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 4. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u MZK lub nawiązaniu współpracy z MZK na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO),
 6. ponadto, w związku z prowadzeniem przez nas monitoringu wizyjnego w pojazdach MZK i na terenie zakładu MZK, informujemy, że zbieramy Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach:
  1. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów MZK oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. wykonania umowy przewozowej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, proszę jednak pamiętać, iż w niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi odpowiedź na Państwa zapytanie lub uniemożliwi wykonanie umowy.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, zgodnie z powyższą listą – ważne jest, że te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).

Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + Islandia, Liechtenstein i Norwegia), w szczególności jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Państwa rzecz lub jeżeli będzie to wynikało z innej podstawy prawnej. Każdorazowo informacje o takiej konieczności znajdą Państwo przed złożeniem zamówienia, rozpoczęciem świadczenia usług lub wypełnieniem formularza kontaktowego.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do Państwa danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,

- żądania usunięcia Państwa danych osobowych w każdym czasie,

- żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach realizacji świadczonej usługi, mogą Państwo dodatkowo skorzystać z prawa przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera. Mogą Państwoz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Proszę pamiętać, że udzieloną zgodę na przetwarzanie mają Państwo prawo cofnąć w każdym czasie bez wpływu na ważność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każde z uprawnieniach wymienionych powyżej mogą Państwo zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na nasz adres: ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń z dopiskiem "dane osobowe" lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo korzystając z formularza kontaktowego w zakładce Kontakt.

Informacja o plikach „cookies” i podobnych technologiach

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze z technologią smart) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. w Toruniu, a czasami podmioty przetwarzające świadczące usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji lub agencje reklamowe. O zmianach co do liczby i oznaczenia podmiotów mających dostęp do Państwa danych będą Państwo informowani poprzez zmiany w Polityce prywatności.

Jedynie dla wyjaśnienia należy wskazać, że pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika, jednakże na ich podstawie można ustalić zwyczaje lub preferencje danej osoby.

Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Chcemy poinformować Państwa, że korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii jedynie w celach statystycznych.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies z uwagi na czas przechowywania:

 1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe - przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.[JK1]

Natomiast biorąc pod uwagę cel, któremu służą pliki cookies, stosujemy następujące rodzaje plików:

 1. niezbędne do działania usługi i funkcjonalności strony - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i funkcjonalności.

Czas przechowywania danych

Państwa dane, zebrane na podstawie Państwa zgody, przechowujemy nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Po cofnięciu zgody lub po upływie okresu przechowywania Państwa dane osobowe zostaną usunięte z wszelkich nośników danych.

Natomiast dane w celach statystycznych, w sposób uniemożliwiający identyfikację, przechowujemy przez okres 1 roku.

W przypadku danych osobowych zebranych przez nas w celu zrealizowania prawnie uzasadnionych naszych interesów, dane te będą przez nas przetwarzane do czasu zrealizowania tych interesów. W przypadku danych osobowych zebranych w związku z wykonywaniem umowy lub w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa, dane te będą przez nas przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzystasz możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala każdemu użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;

- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

- blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie i mogą ograniczyć lub wyłączyć możliwość dopasowania strony do Państwa potrzeb lub preferencji.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej, jak również w wielu popularnych serwisach dotyczących bezpieczeństwa internetowego, które odnajdziesz z poziomu wyszukiwarki internetowej wpisując frazę „pliki cookies”.

Wedle naszej najlepszej wiedzy wdrożyliśmy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne, zaś Państwa dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r. Wszelkie zmiany wprowadzone przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane na naszej stronie internetowej, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Państwa akceptacji, o czym zostaną Państwo powiadomieni.

 

Gmina Miasta Toruń
CENY URZĘDOWE ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
(Wyciąg z Uchwały nr160/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. z późn. zm.)
Obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 roku

I. Bilety jednoprzejazdowe i czasowe

Rodzaje biletów

Ważność
w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy

50%

 Bilet jednoprzejazdowy -uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

 

 

I

lub

II

 

 

 

 

 

3,40 zł

 

 

 

 

 

1,70 zł

 

 

Bilet czasowy -
uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych i nocnych, w określonym niżej czasie od momentu skasowania:

- 45 minut - stosuje się bilet   jednoprzejazdowy

- 90 minut

 

 

 

 

 

I + II

 

I + II

 

 

 

 

 

 

3,40 zł

 

6,00 zł

 

 

 

 

 

 

1,70 zł

 

3,00 zł

 

 

• Ustala się dwie strefy biletowe w obszarze objętym usługami przewozowymi
w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń:

 1. I strefa biletowa - obejmuje terytorium Gminy Miasta Toruń;
 2. II strefa biletowa - obejmuje terytorium gmin, które zawarły porozumienia międzygminne dotyczące powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań tych gmin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
 • Przewóz zwierząt podlega opłacie, za wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach

Cenę ustala się w wysokości odpowiadającej cenie biletu normalnego za przewóz jednej osoby na danej linii.

 • Brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.
  • Do korzystania z przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych uprawniają wyłącznie dokumenty polskojęzyczne, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 5 tabeli IV legitymacja International Student Identity Card.
  • Przewóz bagażu nie podlega opłacie, za wyjątkiem roweru, za który obowiązuje dwukrotność ceny  za bilet jednoprzejazdowy normalny.

 

II. Bilety wieloprzejazdowe i krótkookresowe

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 

50%

 

1.  Karnet wieloprzejazdowy – 8 odcinkowy

1) każdy odcinek karnetu wraz z karnetem zasadniczym uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

2) każdy odcinek karnetu uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych dziennych
i nocnych, w czasie 45 minut od momentu skasowania

 

       

 

 

I

lub

II

 

 

 

 

I + II

 

 

 

 

 

22,00 zł

 

 

 

 

 

22,00 zł

 

 

 

 

 

11,00 zł

 

 

 

 

 

11,00 zł

2.  Bilety krótkookresowe 

dobowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

tygodniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych od dnia skasowania biletu do godz. 23:59 siódmego dnia terminu ważności biletu

 

 

 

I + II

 

 

 

 

I + II

 

 

 

12,00 zł

 

 

 

 

43,00 zł

 

 

 

6,00 zł

 

 

 

 

21,50 zł

 

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 

50 %

rodzinny jednodniowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż.do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

 

 

 

I

 

 

 

 

13,00 zł

rodzinny weekendowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż. do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)


I14,00 zł

weekendowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe do wielokrotnych przejazdów  na wszystkich liniach dziennych
 i nocnych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)

 

 

 

I

 

 

 

20,00 zł

grupowy - uprawnia grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

 

I + II

 

40,00 zł

 

 

 

III. Bilety okresowe imienne i na okaziciela

Rodzaje biletów

 

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

 

ulgowy 50%

 

Bilet 15 – dniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych przez 15 dni od daty wskazanej na bilecie

 

I

 

 

53,00 zł

 

 

26,50 zł

 

Bilet miesięczny na 1 linię autobusową -uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wskazanej na bilecie linii autobusowej

 

I

 

71,00 zł

 

35,50 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe uprawnia do wielokrotnych przejazdów na  wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych

I

72,00 zł

36,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

88,00 zł

44,00 zł

Bilet miesięczny na 1 linię autobusową - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wskazanej na bilecie linii autobusowej

I + II

86,00 zł

43,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

I + II

126,00 zł

63,00 zł

Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie dzienne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

I + II

168,00 zł

-

Bilet kwartalny na wszystkie linie tramwajowe - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych

I

180,00 zł

90,00 zł

Bilet kwartalny na wszystkie linie dzienne
i nocne - 
uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

240,00 zł

120,00 zł

 

 

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 50%

Bilet semestralny dla uczniów i studentów - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

-

190,00 zł

Bilet specjalny imienny lub na okaziciela - uprawnia do wielokrotnych przejazdów – zgodnie z wyszczególnieniem na legitymacji

I + II

1,00 zł

 

• Bilety miesięczne ważne są we wszystkie dni miesiąca, a bilety 15-dniowe na 15 kolejnych dni.

• Na liniach nocnych ważne są bilety miesięczne oznaczone jako „ważne na linie miejskie dzienne i nocne”.

 

 

IV. Opłata dodatkowa

 

Wysokość opłat dodatkowych pobieranych                  

  w razie:

Opłata dodatkowa uiszczona
do 7 dnia od dnia wystawienia wezwania

po okresie  7 dni od dnia wystawienia wezwania

 - braku odpowiedniego dokumentu przewozu

 - braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie
   do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

 - niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka
   przewozu zwierzęta albo naruszenie przepisów o 
   przewozie rzeczy lub zwierząt

127,50 zł

255,00 zł

- spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu

255,00 zł

510,00 zł

 

 

V. Opłata manipulacyjna

 

W przypadku braku podczas kontroli ważnego biletu miesięcznego, 15-dniowego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu i okazania biletu lub dokumentu
w siedzibie podmiotu dokonującego kontroli w ciągu siedmiu dni od dnia wystawienia wezwania, podróżny obowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w dniu okazania dokumentu
w wysokości 10,20 zł.

 

 

 

 

Toruń UM - Rozkład7xp

 

Jedź do pracyJedź do pracyJedź do pracyJedź do pracyJedź do pracyJedź do pracy

Toruń UM - Rozkład jazdy

Na tej stronie znajdziecie Państwo zawsze aktualny rozkład jazdy, ponieważ jest ona aktualizowana przez przewoźnika.
Proszę wybrac z menu u góry w jaki sposób chcecie Państwo oglądać rozkład.

WYSZUKIWARKA POŁĄCZEŃ

Wyszukaj rozkład wpisująć nazwę przystanku, linii lub jej część np. wpisz 'dwo' jak szukasz Dworca, lub podaj nr linii.

* 1 1N 2 3 3N 4 5 0 01 03 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 62 C
Kierunek: OLIMPIJSKA
Przejazd ulicami: Trasa: UNIWERSYTET- Szosa Okrężna- Gagarina- Sienkiewicza- Bema- Kraszewskiego- Czerwona Droga- Aleja Solidarności- Wały gen. Sikorskiego- Szumana- Plac św. Katarzyny- Warszawska- Traugutta- Lubicka- Szosa Lubicka- Ślaskiego- Konstytucji 3 Maja- OLIMPIJSKA
Kierunek: UNIWERSYTET
Przejazd ulicami - Trasa: OLIMPIJSKA- Konstytucji 3 Maja- Ślaskiego- Szosa Lubicka- Lubicka- Traugutta- Warszawska- Plac św. Katarzyny- Szumana- Wały gen. Sikorskiego- Aleja Solidarności- Czerwona Droga- Kraszewskiego- Bema- Sienkiewicza- Gagrina- Szosa Okrężna- UNIWERSYTET

Komunikat:

 


Schowaj

 

 

TORUŃ - IKEA - TORUŃ (sobota)
ikea

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zakres działania

bip
Organizatorem Publicznego Transportu  Zbiorowego na terenie Torunia jest Gmina  Miasta Toruń. Wszystkie sprawy związane ze zwiększeniem oferty przewozowej np.: zwiększenie ilości kursów, zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, zmiana tras pojazdów, zbyt duże napełnienie w pojazdach oraz kontrolą biletów w środkach komunikacji prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Więcej...

Not only is this replica rolex self-winding watch attractive, but it can also be an ideal addition for individuals who choose a practical, reliable and good-looking self-winding chronograph.

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 35.320.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Dział Sprzedaży Reklamy

ul. Legionów 220,
87-100 Toruń,
56 612-18-05
783 898 988
690 486 721

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-41

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-41