Start

FACEBOOK

serduszko ukraina 58 v2   
RSS  Facebook  polska wersja  english version
 
 
 

16:16

06/10/2022

 

2021 06 16 banner www RPO RGB

Czytaj więcej
Czytaj więcej

Linie tramwajowe dzienne:

1 2 4 5 7 8

Linie autobusowe dzienne:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 22 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 38 39 40 41 42 44

Linie podmiejskie

111 112 113 115 121 122 131

Linie nocne:

N90 N91 N93 N94 N95

Umowy na budowę nowej linii tramwajowej podpisane
 
Historyczna chwila dla Torunia i toruńskiej komunikacji miejskiej. 30 sierpnia 2021 r. miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji podpisało umowy na budowę nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar. W efekcie powstanie ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej, nowe przystanki z Systemem Informacji Pasażerskiej, zielone torowiska i kwietne łąki.

- Rozpoczynamy długo przygotowywaną inwestycję, jaką jest budowa nowej linii tramwajowej do osiedla Jar wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Linia ta będzie miała długość ponad 5,5 km. Przypomnę, że poprzednią, niemal trzykilometrową linię zbudowaliśmy w 2014 r. do miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Linia, na którą dzisiaj podpisujemy umowy, poprowadzi przez osiedle Chełmińskie, poprzez fragment Wrzosów, aż do osiedla Jar – osiedla, które intensywnie się rozbudowuje i rozwija. Budowa nowej linii zapewni mieszkańcom Torunia dobre skomunikowanie w kierunku północnym. Starsi mieszkańcy Torunia z nostalgią wspominają, że kiedyś tramwaj jeździł Szosą Chełmińską, ale linia ta została zlikwidowana. Teraz jednak wracamy i to znacznie dalej, bo aż do osiedla Jar. Jestem przekonany, że komfortowe warunki podróżowania będą zachętą do tego, aby korzystać z komunikacji publicznej Torunia.  
 

Obecnie toruńskie torowiska liczą łącznie 53 642 metrów toru pojedynczego. W 2014 roku  uruchomiono nową linię na do kampusu uniwersyteckiego na Bielanach (prawie 3 km), a w grudniu 2020 r. oddano do użytku nowy łącznik torowypomiędzy pl. Artylerii Polskiej a pl. Niepodległości (o długości640 mtp). Teraz przyszedł czas na budowę kolejnej linii tramwajowej – do tzw. osiedla Jar. W ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” powstaną nowe tory tramwajowe o łącznej długości ok.11,5 tys. metrów toru pojedynczego.Gdy nowa linia zostanie zbudowana, ilość torów tramwajowych w Toruniu zwiększy się o ponad 20 procent.
 
3 sierpnia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji. Początkowo projekt miał uzyskać dofinansowanie w wysokości 195,6 mln zł. Miasto ubiegało się jednak o zwiększenie tej kwoty. W efekcie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyło dofinansowanie i 5 czerwca 2020 r, zawarto stosowny aneks z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W jego myśl kwota dofinansowania zwiększy się o ponad 17,7 mln zł i aktualnie wynosi 213,3 mln zł.
 
Cały projekt, o łącznej wartości ponad 400 mln zł, składa się z ośmiu zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w mieście. Część z nich zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Poza budową nowej linii tramwajowej projekt obejmuje także modernizację odcinków torowisk wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ulicy Bydgoskiej, Szosy Lubickiej, ul. Broniewskiego (prace w toku), Kraszewskiego (prace zakończono), Warneńczyka i Gogi, a także zakup nowego taboru autobusowego i tramwajowego oraz pojazdów technicznych. 14 autobusów hybrydowych od dwóch lat wozi już pasażerów toruńskiej komunikacji miejskiej, a na zakup pięciu nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów i sześciu autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania podpisano już umowy. Nowe pojazdy mają trafić do Torunia w 2022 roku.

Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do nawrotu w ul. Strobanda. Jej powstanie zapewni dodatkowy transport dla mieszkańców dynamicznie rozwijającego się osiedla.

- Wykonawca będzie miał za zadanie budowę torowiska tramwajowego (łączna długość wybudowanych torów wyniesie ok. 11,5 tys. metrów toru pojedynczego., co stanowi ponad 5,5 km nowej linii tramwajowej) oraz sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowę przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów, budowę i przebudowę fragmentów jezdni, chodników i ścieżek rowerowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego torowiska tramwajowego w układzie miejskim, a także budowę elementów nowej oraz przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej – wylicza prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. -Zakres obejmie także budowę nowej i przebudowę istniejącej sygnalizacji na skrzyżowaniach, montaż 21  nowych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 24  peronów przystankowych tramwajowych oraz montaż 30 wiat przystankowych. Część z nich będzie  miała tzw. „zielone wiaty”.

Umowa obejmie także zagospodarowanie zieleni: nasadzenia i przesadzenia drzew oraz krzewów, założenie łąk kwietnych oraz pozostałej powierzchni zielonej (m.in. krzewy i trawy ozdobne). Przy okazji budowy nowej linii tramwajowej powstanie ponad 3,7 tys. metrów toru pojedynczego zielonego torowiska. Tego typu rozwiązania będą zastosowane tam, gdzie torowiska będą przebiegały poza jezdniami. Oprócz podstawowego waloru estetycznego zielone torowiska wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego. Dzięki zastosowanej konstrukcji i nawierzchni roślinnej takie torowisko będzie ograniczało drgania i hałas oraz absorbowało pyły z ulicznego powietrza. Zatrzyma też wilgoć, dzięki czemu zminimalizuje efekt tzw. miejskiej wyspy ciepła.

Łąki kwietne są doskonałym rozwiązaniem urbanistycznym, np. wzdłuż pasów ruchu miejskiego. Wykorzystanie roślin łąkowych nie tylko realnie ogranicza emisję dwutlenku węgla do atmosfery, ale sprzyja też oczyszczaniu powietrza z zanieczyszczeń. Łąka jest o wiele silniej ukorzeniona niż trawnik, bardziej odporna na podtopienia i długie susze, a także wzbogaca miejski ekosystem. Jako oaza bioróżnorodności daje pożywienie i schronienie pożytecznym owadom, ptakom i małym ssakom. Ważne jest także to, że nie trzeba jej kosić tak często jak trawnika, a więc w mieście będzie mniej hałasu emitowanego przez kosiarki, a przy okazji koszenia nie będą ginąć mieszkające w trawie stworzenia, np. krety czy jeże.

Postępowanie przetargowe na budowę nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar wraz z infrastrukturą towarzyszącą ogłoszono 24.12.2020 r. Przetarg został podzielony na dwie części (oferenci mogli składać oferty częściowe, na poszczególne zadania).:

  • Część A:  „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Watzenrodego od skrzyżowania z ul. Strobanda (z tym skrzyżowaniem), Ugory, Polnej i Legionów do przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego”;
  • Część B:  „Budowa nowej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar na odcinku ulic: Legionów od przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego (z tym przejazdem), Ronda Czadcy, Długiej i Szosy Chełmińskiej do skrzyżowania przy pl. NOT (z tym skrzyżowaniem) wraz z wyposażeniem podstacji trakcyjnej”.


31 marca br. otwarto oferty. Wpłynęło ich dziewięć. Za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firm Balzola Polska i Intop Warszawa o łącznej wartości na oba zadania 190 mln zł brutto (część  A - 53 455 996,33 zł, część B - 136 511 108,76 zł).

Następnie, zgodnie z procedurą, dokumenty przetargowe przekazano do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Kontrola zakończyła się pomyślnie i 30 sierpnia 2021 r. prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji, w imieniu beneficjenta projektu, którym jest Gmina Miasta Toruń, podpisał umowy (odrębne na każdą z części) z przedstawicielami konsorcjum Balzola Polska i Intop Warszawa.- Bardzo dziękujemy za zaufanie. Postaramy się zrealizować to zadanie jak najlepiej oraz jak najmniej uciążliwie dla mieszkańców. Trwają już prace nad organizacją ruchu, na placu budowy pracują już służby geodezyjne i mam nadzieję, że w ciągu miesiąca wbijemy symboliczną pierwszą łopatę – mówi Edward Głaz,  Prezes Zarządu Intop Warszawa sp. z o.o.
 
- Mamy zaszczyt kontynuować prace przy inwestycjach z zakresu projektów Bit City II. Będzie to już nasze kolejne zadanie w Toruniu. Znamy już miasto, znamy mieszkańców i postaramy się tak zorganizować prace, aby torunianie w sposób minimalny odczuli naszą obecność, aczkolwiek nie będzie to łatwe i z góry prosimy o wyrozumiałość. Razem z naszym partnerem – firmą Intop – dołożymy wszelkich starań, by budowa nowej linii przebiegała terminowo i sprawnie – dodaje Piotr Szatkowski, Dyrektor Techniczny Balzola Polska sp. z o.o.

Realizacja inwestycji planowana jest do 31 maja 2023 r.

Prace ruszą we wrześniu, równolegle w pięciu punktach miasta, na obu odcinkach. Obecnie trwa doprecyzowanie szczegółowego harmonogramu robót. Wykonawcy i służby miejskie pracują nad kwestiami związanymi z organizacją ruchu drogowego oraz komunikacji.
 
O poszczególnych etapach i związanych z tym zmianach oraz wszelkich utrudnieniach będziemy informowali na bieżąco, z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
PLANOWANY HARMONOGRAM PIERWSZYCH ROBÓT NA OBU ETAPACH

Odcinek A

  • ul. Polna (od przejazdu kolejowego w ul. Legionów do Traktorowej) - wrzesień 2021 r. - marzec 2022 r.
  • ul. Watzenrodego od centrum handlowego do ul. Hubego – wrzesień 2021 r. - marzec 2022 r.
  • ul. Watzenrodego od ul. Grasera do Strobanda – wrzesień 2021 r. – kwiecień 2022 r.
Odcinek B

  • al. 700 lecia Torunia – wrzesień 2021 r. – grudzień 2021 r.
  • ul. Długa(od ul. Szosa Chełmińska do  Mohna) - wrzesień 2021 r. – marzec 2022 r.
Przy realizacji inwestycji o tak szerokim zakresie nie obejdzie się bez utrudnień w ruchu drogowym oraz niedogodności dla torunian mieszkających w sąsiedztwie prowadzonych prac. Roboty prowadzone na tak dużą skalę wymagają gruntownej przebudowy w zakresie sieci podziemnych, nawierzchni jezdni, ciągów pieszych i rowerowych, co będzie powodować czasowe niedogodności w dojazdach do posesji, parkowaniu i ogólnym przemieszczaniu się, także komunikacją miejską. Jednak gdy nowa linia tramwajowa zostanie oddana do użytku, komfort podróżowania nie tylko transportem zbiorowym, ale także nowymi ulicami, chodnikami czy drogami rowerowymi znacząco wzrośnie. Dlatego prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
 
Prezentacja nt. budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do tzw. osiedla Jar

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
Całkowita wartość projektu: 400 403 080, 64 zł
Kwota dofinansowania: 213.328.032,32 zł (66,17%)

 
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zakres działania

bip
Organizatorem Publicznego Transportu  Zbiorowego na terenie Torunia jest Gmina  Miasta Toruń. Wszystkie sprawy związane ze zwiększeniem oferty przewozowej np.: zwiększenie ilości kursów, zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, zmiana tras pojazdów, zbyt duże napełnienie w pojazdach oraz kontrolą biletów w środkach komunikacji prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Więcej...

Not only is this replica rolex self-winding watch attractive, but it can also be an ideal addition for individuals who choose a practical, reliable and good-looking self-winding chronograph.

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 53.943.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Dział Sprzedaży Reklamy

ul. Legionów 220,
87-100 Toruń,
56 612-18-05
783 898 988
690 486 721

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-41

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-41