Start

FACEBOOK

serduszko ukraina 58 v2   
RSS  Facebook  polska wersja  english version
 
 
 

15:40

06/10/2022

 

2021 06 16 banner www RPO RGB

Czytaj więcej
Czytaj więcej

Linie tramwajowe dzienne:

1 2 4 5 7 8

Linie autobusowe dzienne:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 22 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 38 39 40 41 42 44

Linie podmiejskie

111 112 113 115 121 122 131

Linie nocne:

N90 N91 N93 N94 N95
Kładą maty, montują szyny, budują drogę
 
Prace na budowie nowej linii tramwajowej idą pełna parą. Obecnie są realizowane w pięciu punktach Torunia. Najbardziej zaawansowane są roboty wzdłuż ul. Watzenrodego, pomiędzy ul. Hubego a Strobanda, gdzie trwa już montaż szyn. Dużo dzieje się także na pozostałych odcinkach.
 
- Duże osiedle, które powstaje w północnej części miasta, które zamieszkuje coraz więcej osób, wymaga jak najlepszego skomunikowania komunikacją publiczną z centrum Torunia. Na razie jeżdżą tu autobusy, ale budowa nowej linii tramwajowej jest już bardzo zaawansowana. Ta linia będzie miała łączną długość prawie sześciu kilometrów,  od ul. Strobanda, poprzez Watzenrodego, dalej śladem ul. legionów, ul. Długą i szosa Chełmińską aż do placu NOT. Będzie to linia dwutorowa, torowiska będą w dużej części zielone. Tramwaj to szybko pojazd, a do tego ekologiczny i już w przyszłym roku mieszkańcy tego osiedla i nie tylko zyskają nowoczesną formę transportu – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.– Prace o tak szerokim zakresie powodują pewne utrudnienia w ruchu drogowym, w codziennym funkcjonowaniu, ale to przejściowe, a po wybudowaniu nowej linii tramwajowej powstaną nie tylko nowe torowiska, ale i nowe ulice, skrzyżowania, chodniki i drogi rowerowe. które stworzą przyjazny, kompleksowy system ruchu w naszym mieście. Możemy realizować to zadanie dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej.  Cały projekt, składający się z ośmiu zadań, wśród których jest budowa nowej linii tramwajowej, ale też m.in. zakup taboru tramwajowego i autobusowego oraz modernizacja czterech odcinków torowisk, ma wartość ponad 400 mln zł i pozyskał dofinansowanie w wysokości 213 mln zł. Budowa nowej linii wraz z infrastrukturą towarzyszącą to koszt ok. 190 mln zł.- Budowa nowej linii tramwajowej rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku równolegle w pięciu punktach miasta. Na pierwszy ogień poszła często długo trwająca i jednocześnie mało widoczna przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego. Obecnie te działania są już niemal zakończone i roboty koncentrują się na budowie przyszłego torowiska oraz układu drogowego – wyjaśnia prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki. – I tak wzdłuż ul. Watzenrodego, na odcinku pomiędzy ul. Hubego a ul. Strobanda, prace są najbardziej zaawansowane. Zakończono tam korytowanie i profilowanie terenu pod przyszłe torowisko, wylewanie szalunków do montowania słupów trakcyjnych, ułożono warstwy stabilizacji oraz podbudowę z kruszywa łamanego. Wyłożono matę wibroizolacyjną i wylano warstwę dolną płyty torowej na obu torach na całej długości tego odcinka. Obecnie trwa układanie i mocowanie szyn.
 
Na odcinku pomiędzy ul. Grasera a ul. Strobanda zakończono korytowanie i profilowanie terenu pod przyszłe torowisko oraz prace przy odwodnieniu i układaniu kabli trakcyjnych. Ułożono warstwy stabilizacji oraz podbudowę z kruszywa łamanego, wylano dolną płytę. Teraz trwa tam malowanie i układanie szyn.
 
Od. ul. Hubego w kierunku ul. Freitaga prace rozpoczęto miesiąc przed planowanym terminem. Trwa tu korytowanie i profilowanie terenu pod przyszłe torowisko oraz układanie kabli trakcyjnych.
 
Na ul. Polnej zakończono korytowanie i profilowanie terenu pod przyszłe torowisko. Położono też warstwy stabilizacji oraz podbudowy z kruszywa łamanego  od ul. Inżynierskiej do Traktorowej. Zakończono również  wylewanie szalunków pod zamontowanie słupów trakcyjnych, a także montaż przykanalików i odwodnienia torowiska.
Obecnie kontynuowane są prace przy układaniu kanalizacji kablowej i kabli trakcyjnych, a niebawem rozpocznie się wylewanie dolnej płyty torowej.
 
Na ul. Długiej, na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Mohna, przebudowano większość sieci podziemnych. Po stronie południowej trwa korytowanie i wykonywanie stabilizacji pod jezdnię, powstają chodniki i parking. Po stronie północnej układane są chodniki i droga rowerowa, a przy skrzyżowaniu z Szosą Chełmińską zabudowywane są kable trakcyjne. W najbliższym czasie wykonawca planuje ustawienie szalunków i wykonanie dolnej płyty podtorowej.


 

Na kolejnym odcinku ul. Długiej, od Mohna do Ronda Czadcy, wykonano większość fundamentów pod słupy trakcyjne po stronie południowej, ułożono kable trakcyjne, przebudowano wodociąg, a w najbliższym czasie planowane jest wykonanie przyłączy. W trakcie realizacji jest budowa linii kablowej zasilającej słupy oświetleniowe. Prace prowadzone na tym fragmencie dotąd nie powodowały utrudnień w ruchu drogowym. Roboty wymagające wprowadzenia zmian w organizacji ruchu planuje się rozpocząć 19 kwietnia br. O szczegółach będziemy informowali.
 
Na al. 700-lecia Torunia przebudowano większość kolizji sieci podziemnych oraz wybudowano kanalizację deszczową. Zakończono korytowanie i stabilizację podłoża, a także ułożono podbudowę na jezdniach pomiędzy ul. Bema a Dekerta oraz na łączniku pomiędzy al. 700-lecia Torunia a ul. Dekerta. Na ukończeniu są prace związane z układaniem krawężników oraz nawierzchni wyspy dzielącej z kostki kamiennej. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto układanie podbudowy z mas bitumicznych. Ponadto kontynuowana jest budowa kanału deszczowego w ciągu al. 700-lecia Torunia, w kierunku pl. Niepodległości. W ciągu kilkunastu najbliższych dni planuje się dopuszczenie nowego odcinka al. 700-lecia Torunia do ruchu, dzięki czemu będzie można zminimalizować utrudnienia na dalszym etapie prac.Na południowym fragmencie Szosy Chełmińskiej, na odcinku od ul. Dekerta do Bema, zakończono korytowanie, wykonywanie stabilizacji, drenażu oraz podbudowy pod przyszłe torowisko. Trwa montaż szalunków pod dolną płytę torową, a dziś rozpoczęło się wylewanie betonu.
 
Na wysokości targowiska miejskiego trwa budowa wodociągów i kontynuowana jest rozbiórka fragmentu budynku zlokalizowanego w północno-wschodniej części targowiska. Na dalszych odcinkach Szosy Chełmińskiej (w kierunku północnym) powstają fundamenty pod słupy trakcyjne.
 
***
 
Warto przypomnieć, że budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia jest realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”.Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń. Realizacją zadań zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o.
 
Całkowita wartość projektu: 400 403 080, 64 zł
Kwota dofinansowania: 213 328 032,32 zł (66,17%)
 
Cały projekt, o łącznej wartości ponad 400 mln zł, składa się z ośmiu zadań, dzięki którym usprawniany jest transport publiczny w mieście. Część zadań zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji.
 
Najważniejsze zadanie to budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia, gdzie znajduje się nowo budowane, dynamicznie się rozwijające osiedle mieszkaniowe. Nowa linia przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory i Watzenrodego do ul. Strobanda.
 
Gdy nowa linia zostanie zbudowana, długość torów tramwajowych będących w eksploatacji w Toruniu zwiększy się o ponad 20 procent– obecnie w eksploatacji jest ok. 53,6 km toru pojedynczego, a przybędzie  ok. 11,5 tys. metrów toru pojedynczego.
 
Umowy na budowę nowej linii tramwajowej podpisano 30 sierpnia 2021 r.
 
Koszt – 189,97 mln zł brutto
 
Wykonawca: konsorcjum firm Balzola Polska i Intop Warszawa
 
Pozostałe zadania projektu
 
Modernizacje torowisk
Poza budową nowej linii tramwajowej projekt obejmuje także modernizację odcinków torowisk wraz z siecią trakcyjną wzdłuż ulicy Bydgoskiej (prace w toku, zakończenie w sierpniu 2022 r.), Szosy Lubickiej (zakończone), ul. Broniewskiego (zakończone), ul. Kraszewskiego (zakończone), Warneńczyka i Gogi (zakończyła się kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wkrótce nastąpi podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji zadania, zakończenie zaplanowano w przeciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy (kwiecień 2023 r.).
 
Tabor i pojazdy
Projekt obejmuje także zakup nowego taboru autobusowego i tramwajowego oraz pojazdów technicznych. 14 autobusów hybrydowych od trzech lat wozi już pasażerów toruńskiej komunikacji miejskiej, na przełomie ubiegłego i bieżącego roku zrealizowano dostawy pięciu nowoczesnych tramwajów, a sześć autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania pojawi się w Toruniu na przełomie kwietnia i maja br.
W styczniu br. dostarczono specjalistyczny wóz techniczny do czyszczenia i udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów, torowiska i zwrotnic a także do odsysania osadów, zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych (tzw. beczka). Kolejne 2 pojazdy: specjalistyczny dwudrogowy pojazd do konserwacji i naprawy sieci trakcyjnej oraz do czyszczenia rowków szyn i przestrzeni międzyszynowej zostaną dostarczone kolejno w sierpniu 2022 r. oraz kwietniu 2023 r.
 

Jeśli uda się pozyskać środki, miasto za pośrednictwem MZK planuje także dalszą rozbudowę nowej linii tramwajowej- na odcinku od skrzyżowania ul. Strobanda/Watzenrodego (bez tego skrzyżowania) do nowo projektowanej pętli przy ul. Heweliusza. Ten etap to dalsze ponad 1,4 tys. mtp. nowego torowiska. Ponadto, w ramach programu Zielony transport publiczny, planowany jest zakup czterech kolejnych autobusów elektrycznych.

 
 
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zakres działania

bip
Organizatorem Publicznego Transportu  Zbiorowego na terenie Torunia jest Gmina  Miasta Toruń. Wszystkie sprawy związane ze zwiększeniem oferty przewozowej np.: zwiększenie ilości kursów, zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, zmiana tras pojazdów, zbyt duże napełnienie w pojazdach oraz kontrolą biletów w środkach komunikacji prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Więcej...

Not only is this replica rolex self-winding watch attractive, but it can also be an ideal addition for individuals who choose a practical, reliable and good-looking self-winding chronograph.

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 53.943.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Dział Sprzedaży Reklamy

ul. Legionów 220,
87-100 Toruń,
56 612-18-05
783 898 988
690 486 721

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-41

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-41