Start

FACEBOOK

balewy

baprawy

Linie tramwajowe dzienne:

1 2 5 8 53 🎅

Linie autobusowe dzienne:

0C33C61

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37   39
40 41 42 44 45 46 0 C IK EA
53

Linie nocne: autobusowe i tramwajowe

01 02 03 05 1N 3N    
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

To będzie intensywny rok

Budowa nowej linii tramwajowej na tzw. osiedle Jar, przebudowa placu Rapackiego wraz z budową nowego węzła przesiadkowego, modernizacja torowisk, zakup nowych tramwajów i ekologicznych autobusów, remonty taboru – pracowicie zapowiada się rok 2018 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Toruń od lat stawia na komunikację miejską. Przy wsparciu funduszy unijnych miasto rozbudowuje sieć tramwajową (powstała nowa linia do kampusu uniwersyteckiego), modernizuje przystanki i torowiska, buduje węzły przesiadkowe, unowocześnia tabor, wprowadza rozwiązania poprawiające komfort i bezpieczeństwo podróżnych oraz dostępność komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Tablice elektroniczne na przystankach informują pasażerów, za ile minut nadjedzie tramwaj oczekiwanej linii, a za bilety MZK, dzięki aplikacjom mobilnym, można wygodnie płacić przez telefon komórkowy już po wejściu do pojazdu, a dzięki wprowadzeniu biletów czasowych pasażerowie mogą się przesiadać bez dodatkowych opłat. Komunikacyjne oblicze miasta zmieniły dwa duże, powiązane ze sobą projekty transportowe z dofinansowaniem unijnym: regionalny projekt „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City” oraz miejski projekt „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 - 2013”. Rok 2018 niesie za sobą dla MZK kolejne projekty, a co za tym idzie – nowe wyzwania.


- W 2018 roku będziemy realizować dwa duże, unijne projekty będące kontynuacją BiT City:„Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowegow Toruniu – BiT City II"oraz "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II”– mówi prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Zbigniew Wyszogrodzki.. – Dzięki ich realizacji jakość miejskiego transportu zbiorowego w naszym mieście będzie jeszcze wyższa. Wiadomo, że znacznie bardziej komfortowo podróżuje się nowymi autobusami i tramwajami, po cichych torowiskach i równych drogach, z możliwością przesiadek na nowoczesnych węzłach, skąd jest wiele połączeń.

Projekt „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – Bit-City II” zawiera osiem zadań, dzięki którym zostanie usprawniony transport publiczny w Toruniu. Głównym jego punktem jest budowa linii tramwajowej na tzw. osiedle Jar. Ogłoszenie przetargu dotyczącego budowy nowej linii planuje się w II kwartale 2018 r. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2018 r., a ich zakończenie w II półroczu 2020 r.

W ramach projektu zmodernizowane zostaną także cztery torowiska wraz z siecią trakcyjną. MZK kupi też pięć składów tramwajowych, trzy pojazdy techniczne i 20 niskoemisyjnych autobusów (hybrydowych lub elektrycznych). Warto tu wspomnieć, że w grudniu ub.r. otwarto oferty na zakup 14 hybrydowych autobusów typu MAXI (ok.12-metrowych) oraz pojazdu pogotowia technicznego z tego projektu. Do przetargu stanęła jedna firma - MAN Truck&Bus Polska sp. z o.o. z Wolicy. Obecnie trwa weryfikacja oferty.


Autobusy będą wyposażone m.in. w system informacji pasażerskiej, monitoring, klimatyzację, automaty do sprzedaży biletów, WiFi, USB. Będą to pojazdy niskopodłogowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Pierwsze siedem wozów ma zostać dostarczonych do 10 października, natomiast pozostałe siedem i pojazd pogotowia technicznego - do końca października 2018 roku.Przetarg na zakup sześciu pozostałych autobusów z tego projektu (elektrycznych) oraz niezbędnej infrastruktury (w tym zespołów ładujących magazyny energii, tj. ładowarek zajezdniowych oraz pantografowych) zostanie ogłoszony na przełomie III i IV kwartału 2018 roku. Dostawa planowana jest w roku 2019.

Całkowita wartość projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” wynosi 400,4 mln zł, a koszty kwalifikowalne 322,4 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VI: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach; Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

3 sierpnia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie prezydent Torunia Michał Zaleski podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji na kwotę 195,6 mln zł. Następnie projekt został przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Komisja dokonała oceny i decyzją z 7 grudnia 2017 r. uznała, że jest zgodny z unijnymi dyrektywami.

Kolejne unijne przedsięwzięcie - „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT City II” - w 2018 r. realizowane będzie w części projektowej. Obejmuje m.in. przebudowę placu Rapackiego - jednego z najważniejszych miejsc w Toruniu, integrującego środki komunikacji miejskiej. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie przede wszystkim na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej i tramwajowej, co przełoży się na wzrost sprawności i niezawodności komunikacji publicznej, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego, a przede wszystkim podniesie komfort podróży komunikacją publiczną w naszym mieście.

Zakres projektu obejmie przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga, a także budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W al. św. Jana Pawła II powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący transport autobusowy z tramwajowym. Przeprowadzona zostanie również kompleksowa przebudowa układu drogowego w obrębie przebudowywanych torowisk.

Inwestycja będzie prowadzona w centralnym obszarze miasta i przy jej realizacji nie obejdzie się bez okresowych utrudnień w ruchu drogowym. Jednakże już w roku 2021 mieszkańcy Torunia i nie tylko będą mogli w pełni korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury drogowo-tramwajowej. Nowo powstały odcinek torowiska pozwoli także na wprowadzenie dodatkowych połączeń tramwajowych. Dzięki temu tramwaje będą mogły przejąć część pasażerów korzystających dotąd ze środków komunikacji indywidualnej i autobusowej. Dzięki realizacji projektu uzyskamy przestrzeń publiczną o wyższej jakości oraz wyższy poziom bezpieczeństwa dla pasażerów. Zostanie uporządkowana przestrzeń miejska w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu staromiejskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Prace projektowe rozpoczną się w momencie podpisania umowy, co nastąpi niebawem, natomiast koniec tego etapu przypadnie na styczeń 2019 roku, kiedy to planowane jest uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane potrwają od stycznia 2019 roku, a zakończą się w lipcu 2020 roku.
 
Projekt w liczbach:
Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych– 1,25 km;
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.;
Długość wyznaczonych bus-pasów – 0,55 km;
Długość przebudowanych dróg dla rowerów – 1 km
Koszt całkowity projektu: 72 407 217,26 zł
Wydatki kwalifikowalne: 58 953 518,10 zł
Kwota dofinansowania: 36 808 082,10 zł (62,44%) 
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 21 kwietnia 2017 r., natomiast umowa o dofinansowanie została zawarta 30 czerwca 2017 r. Jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, tj. 18.04.2017 r., został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane wraz z projektowaniem (inwestycja przeznaczona do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) dla projektu. Wybór oferty nastąpił 7.11.2017 roku. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola S.A.

Więcej o projektach 

To nie koniec inwestycji w MZK. W 2018 r. spółka planuje także zakup 21 nowych niskopodłogowych autobusów klasy MAXI (ok. 12 m) zasilanych olejem napędowym. Autobusy będą miały silniki spełniające wymagania normy minimum EURO 6. Będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, klimatyzowane, wyposażone m.in. w automaty do sprzedaży biletów, monitoring, gniazda USB, WiFi, system informacji pasażerskiej. Na ich zakup zaplanowano przeznaczyć 24 231 000,00 zł brutto. Dostawy założono w trzech partiach (po 7 sztuk): pierwsza do 31 października, druga do 10 listopada, a trzecia do 20 listopada 2018 r.

Do przetargu na dostawę autobusów stanęły dwie firmy: MAN Truck&Bus Polska sp. z o.o. z Wolicy za 25 235 910,00 zł brutto i SOLARIS Bus&Coach S.A. za 25 538 121,00 zł brutto. Komisja przetargowa sprawdza oferty.

Ponadto w 2018 r. MZK zaplanował prace związane z naprawami nawierzchni na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionów wraz z wprowadzeniem uaktualnionych zasad organizacji ruchu oraz wykonanie dodatkowego wjazdu od strony ul. Wielki Rów. Zmodernizowana też zostanie znajdująca się na terenie zajezdni stacja paliw – po zamontowaniu tankomatu będzie bezobsługowa. Planuje się także modernizację hali w zajezdni tramwajowej przy ul. Sienkiewicza (m.in. modernizację systemu ogrzewania i oświetlenia hali, rozbudowę stanowiska kontroli pojazdów i rozbudowę hali w kierunku północnym z wprowadzeniem nowego stanowiska mycia pojazdów).

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Odnowiony Jelcz PR120M
Odnowiony Jelcz PR120M
Odnowiony Jelcz PR120M
Odnowiony Jelcz PR120M

Zakres działania

bip
Organizatorem Publicznego Transportu  Zbiorowego na terenie Torunia jest Gmina  Miasta Toruń. Wszystkie sprawy związane ze zwiększeniem oferty przewozowej np.: zwiększenie ilości kursów, zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, zmiana tras pojazdów, zbyt duże napełnienie w pojazdach oraz kontrolą biletów w środkach komunikacji prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. Więcej...

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 54.753.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Dział Sprzedaży

ul. Legionów 220,
87-100 Toruń,
56 612-18-05
783 898 988
690 486 721

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-41

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-41