Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Cennik za przejazdy

FACEBOOK

RSS  Facebook  polska wersja  english version
 
 
 

12:21

23/01/2018

Linie tramwajowe dzienne:

1 2 3 4 5    

Linie autobusowe dzienne:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 44 45 46 0 C   IK EA

Linie nocne: autobusowe i tramwajowe

01 03 05 1N 3N    

Gmina Miasta Toruń
CENY URZĘDOWE ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
(Wyciąg z Uchwały nr 747/17 Rady Miasta Torunia z dnia 23 listopada 2017 r.)
Obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 roku

I. Bilety jednoprzejazdowe i czasowe

Rodzaje biletów

Ważność               w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy            50%

 Bilet jednoprzejazdowy -uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

I

lub

II

2,80 zł

1,40 zł

Bilet czasowy -
uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych i nocnych, w określonym niżej czasie od momentu skasowania:
- 30 minut - stosuje się bilet
   jednoprzejazdowy

- 60 minut

- 90 minut

I + II

I + II

I + II

2,80 zł

4,00 zł

5,00 zł

1,40 zł

2,00 zł

2,50 zł

• Ustala się dwie strefy biletowe w obszarze objętym usługami przewozowymi
w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń:

  1. I strefa biletowa - obejmuje terytorium Gminy Miasta Toruń;
  2. II strefa biletowa - obejmuje terytorium gmin, które zawarły porozumienia międzygminne dotyczące powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań tych gmin
    z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.

• Przewóz zwierząt podlega opłacie, za wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach

Cenę ustala się w wysokości odpowiadającej cenie biletu normalnego za przewóz jednej osoby na danej linii.

  • Brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.

II. Bilety wieloprzejazdowe i krótkookresowe

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 

50%

1.  Karnet wieloprzejazdowy – 8 odcinkowy - każdy odcinek karnetu wraz z karnetem zasadniczym uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

każdy odcinek karnetu uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych dziennych
i nocnych, w czasie 30 minut od momentu skasowania

       

I

lub

II

I + II

20,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

2.  Bilety krótkookresowe 

dobowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

tygodniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych od dnia skasowania biletu do godz. 23:59 siódmego dnia terminu ważności biletu

I + II

I + II

10,00 zł

40,00 zł

5,00 zł

20,00 zł

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 

50 %

rodzinny jednodniowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż.do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

I

14,00 zł

rodzinny weekendowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż. do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)


I16,00 zł

weekendowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe do wielokrotnych przejazdów  na wszystkich liniach dziennych
 i nocnych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)

I

20,00 zł

grupowy - uprawnia grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

I + II

30,00 zł

III. Bilety okresowe imienne i na okaziciela

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 50%

Bilet 15 – dniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych przez 15 dni od daty wskazanej na bilecie

I

50,00 zł

25,00 zł

Bilet miesięczny na 1 linię autobusową -uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wskazanej na bilecie linii autobusowej

I

68,00 zł

34,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe uprawnia do wielokrotnych przejazdów na  wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych

I

68,00 zł

34,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

84,00 zł

42,00 zł

Bilet miesięczny na 1 linię autobusową - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wskazanej na bilecie linii autobusowej

I + II

82,00 zł

41,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

I + II

120,00 zł

60,00 zł

Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie dzienne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

I + II

160,00 zł

-

Bilet kwartalny na wszystkie linie tramwajowe - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych

I

180,00 zł

90,00 zł

Bilet kwartalny na wszystkie linie dzienne
i nocne - 
uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

240,00 zł

120,00 zł

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 50%

Bilet semestralny dla uczniów i studentów - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

-

190,00 zł

Bilet specjalny imienny lub na okaziciela - uprawnia do wielokrotnych przejazdów – zgodnie z wyszczególnieniem na legitymacji

I + II

1,00 zł

• Bilety miesięczne ważne są we wszystkie dni miesiąca, a bilety 15-dniowe na 15 kolejnych dni.

• Na liniach nocnych ważne są bilety miesięczne oznaczone jako „ważne na linie miejskie dzienne i nocne”.

IV. Opłata dodatkowa

  Wysokość opłat dodatkowych pobieranych                  

  w razie:

Opłata dodatkowa uiszczona

do 7 dnia od dnia wystawienia wezwania

po okresie  7 dni             od dnia wystawienia wezwania

 - braku odpowiedniego dokumentu przewozu

 - braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie
   do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

 - niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka
   przewozu zwierzęta albo naruszenie przepisów o 
   przewozie rzeczy lub zwierząt

84,00 zł

160,00 zł

- spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania
  lub zmiany trasy środka transportu

252,00 zł

480,00 zł

V. Opłata manipulacyjna

W przypadku braku podczas kontroli ważnego biletu miesięcznego, 15-dniowego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu i okazania biletu lub dokumentu
w siedzibie podmiotu dokonującego kontroli w ciągu siedmiu dni od dnia wystawienia wezwania, podróżny obowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w dniu okazania dokumentu
w wysokości 8,40 zł.

 

Rozkład jazdy

Linie tramwajowe dzienne:

1 2 3 4 5    

Linie autobusowe dzienne:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 44 45 46 0 C   IK EA

Linie nocne: autobusowe i tramwajowe

01 03 05 1N 3N    

Mobilny rozkład

Schematy linii


Planer podróży

Biuro obsługi

Zgłoś wniosek lub propozycję

56 655 26 83

 

Formularz kontaktowy

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 44.953.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Biuro Przewozów i Usług

ul. Sienkiewicza 24/26,
87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-44

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-24

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-34

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-34