Cennik za przejazdy w 2021 roku

FACEBOOK

Czytaj więcej

Linie tramwajowe dzienne:

1 2

Linie autobusowe dzienne

10 11 12 13 14 15 16 17   19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 44 45 46 0 C 51 52

Linie nocne: autobusowe i tramwajowe

01 03 05 51N 1N 3N 8N    

   

rmt4

Gmina Miasta Toruń
CENY URZĘDOWE ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM
(Wyciąg z Uchwały nr160/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. z późn. zm.)
Obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 roku

I. Bilety jednoprzejazdowe i czasowe

Rodzaje biletów

Ważność
w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy

50%

 Bilet jednoprzejazdowy -uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

 

 

I

lub

II

 

 

 

 

 

3,40 zł

 

 

 

 

 

1,70 zł

 

 

Bilet czasowy -
uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych i nocnych, w określonym niżej czasie od momentu skasowania:

- 45 minut - stosuje się bilet   jednoprzejazdowy

- 90 minut

 

 

 

 

 

I + II

 

I + II

 

 

 

 

 

 

3,40 zł

 

6,00 zł

 

 

 

 

 

 

1,70 zł

 

3,00 zł

 

 

• Ustala się dwie strefy biletowe w obszarze objętym usługami przewozowymi
w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miasta Toruń:

  1. I strefa biletowa - obejmuje terytorium Gminy Miasta Toruń;
  2. II strefa biletowa - obejmuje terytorium gmin, które zawarły porozumienia międzygminne dotyczące powierzenia Gminie Miasta Toruń części zadań tych gmin z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  • Przewóz zwierząt podlega opłacie, za wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na rękach

Cenę ustala się w wysokości odpowiadającej cenie biletu normalnego za przewóz jednej osoby na danej linii.

  • Brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.
    • Do korzystania z przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych uprawniają wyłącznie dokumenty polskojęzyczne, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 5 tabeli IV legitymacja International Student Identity Card.
    • Przewóz bagażu nie podlega opłacie, za wyjątkiem roweru, za który obowiązuje dwukrotność ceny  za bilet jednoprzejazdowy normalny.

 

II. Bilety wieloprzejazdowe i krótkookresowe

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 

50%

 

1.  Karnet wieloprzejazdowy – 8 odcinkowy

1) każdy odcinek karnetu wraz z karnetem zasadniczym uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową lub tramwajową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

2) każdy odcinek karnetu uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach autobusowych i tramwajowych dziennych
i nocnych, w czasie 45 minut od momentu skasowania

 

       

 

 

I

lub

II

 

 

 

 

I + II

 

 

 

 

 

22,00 zł

 

 

 

 

 

22,00 zł

 

 

 

 

 

11,00 zł

 

 

 

 

 

11,00 zł

2.  Bilety krótkookresowe 

dobowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

tygodniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych od dnia skasowania biletu do godz. 23:59 siódmego dnia terminu ważności biletu

 

 

 

I + II

 

 

 

 

I + II

 

 

 

12,00 zł

 

 

 

 

43,00 zł

 

 

 

6,00 zł

 

 

 

 

21,50 zł

 

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 

50 %

rodzinny jednodniowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż.do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

 

 

 

I

 

 

 

 

13,00 zł

rodzinny weekendowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1- 4 dzieci w wieku do 18 r.ż. do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)


I14,00 zł

weekendowy - uprawnia 1-2 osoby dorosłe do wielokrotnych przejazdów  na wszystkich liniach dziennych
 i nocnych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)

 

 

 

I

 

 

 

20,00 zł

grupowy - uprawnia grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

 

I + II

 

40,00 zł

 

 

 

III. Bilety okresowe imienne i na okaziciela

Rodzaje biletów

 

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

 

ulgowy 50%

 

Bilet 15 – dniowy - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych przez 15 dni od daty wskazanej na bilecie

 

I

 

 

53,00 zł

 

 

26,50 zł

 

Bilet miesięczny na 1 linię autobusową -uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wskazanej na bilecie linii autobusowej

 

I

 

71,00 zł

 

35,50 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe uprawnia do wielokrotnych przejazdów na  wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych

I

72,00 zł

36,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

88,00 zł

44,00 zł

Bilet miesięczny na 1 linię autobusową - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wskazanej na bilecie linii autobusowej

I + II

86,00 zł

43,00 zł

Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

I + II

126,00 zł

63,00 zł

Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie dzienne - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

I + II

168,00 zł

-

Bilet kwartalny na wszystkie linie tramwajowe - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych

I

180,00 zł

90,00 zł

Bilet kwartalny na wszystkie linie dzienne
i nocne - 
uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

240,00 zł

120,00 zł

 

 

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 50%

Bilet semestralny dla uczniów i studentów - uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

-

190,00 zł

Bilet specjalny imienny lub na okaziciela - uprawnia do wielokrotnych przejazdów – zgodnie z wyszczególnieniem na legitymacji

I + II

1,00 zł

 

• Bilety miesięczne ważne są we wszystkie dni miesiąca, a bilety 15-dniowe na 15 kolejnych dni.

• Na liniach nocnych ważne są bilety miesięczne oznaczone jako „ważne na linie miejskie dzienne i nocne”.

 

 

IV. Opłata dodatkowa

 

Wysokość opłat dodatkowych pobieranych                  

  w razie:

Opłata dodatkowa uiszczona
do 7 dnia od dnia wystawienia wezwania

po okresie  7 dni od dnia wystawienia wezwania

 - braku odpowiedniego dokumentu przewozu

 - braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie
   do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu

 - niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka
   przewozu zwierzęta albo naruszenie przepisów o 
   przewozie rzeczy lub zwierząt

127,50 zł

255,00 zł

- spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu

255,00 zł

510,00 zł

 

 

V. Opłata manipulacyjna

 

W przypadku braku podczas kontroli ważnego biletu miesięcznego, 15-dniowego lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu i okazania biletu lub dokumentu
w siedzibie podmiotu dokonującego kontroli w ciągu siedmiu dni od dnia wystawienia wezwania, podróżny obowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w dniu okazania dokumentu
w wysokości 10,20 zł.

 

 

 

 

Not only is this replica rolex self-winding watch attractive, but it can also be an ideal addition for individuals who choose a practical, reliable and good-looking self-winding chronograph.

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 81.580.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Dział Sprzedaży Reklamy

ul. Legionów 220,
87-100 Toruń,
56 612-18-05
783 898 988
690 486 721

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-41

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-41