MZK w Toruniu Sp.z o.o. oferuje naprawy samochodów ciężarowych i autobusów.

Bliższych informacji uzyskać można pod nr telefonicznym 690 486 721 lub 56 652 83 23 wew. 54.