Projekty europejskie

FACEBOOK

2021 06 16 banner www POiS RGB

2021 06 16 banner www RPO RGB

Czytaj więcej

Linie tramwajowe dzienne:

1 4 8 1🎅

Linie autobusowe dzienne:

10 11 12 13 14 15 16 17   19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 44 45 46 0 C
51 52 53

Linie nocne: autobusowe i tramwajowe

01 03 05 51N 1N 3N 8N  

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

alt

 

I CEL STRATEGICZNY PROJEKTU

Intensyfikacja udziału przyjaznego środowisku zintegrowanego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

II CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost konkurencyjności i efektywności funkcjonowania komunikacji pasażerskiej poprzez ścisłą integrację toruńskiego zbiorowego transportu publicznego i transportu kolejowego, gwarantującą szybkość przemieszczania się mieszkańców obszaru metropolitalnego.

III ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH PROJEKTU

W ramach BiT-City realizowanych będzie 5 projektów:

Strona projektu: www.bitcity.torun.pl

1. „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City"

Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

2. „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”

 

Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

3. Budowa wiaduktów i przystanków dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City”

Beneficjent: Miasto Bydgoszczy

 

4. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej"Bydgoszcz

Wschód" w Bydgoszczy”

Beneficjent: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.

 

5. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City”

Beneficjent: Gmina Miasta Toruń

 

I CEL STRATEGICZNY PROJEKTU

 

Intensyfikacja udziału przyjaznego środowisku zintegrowanego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

 

II CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Wzrost konkurencyjności i efektywności funkcjonowania komunikacji pasażerskiej poprzez ścisłą integrację toruńskiego zbiorowego transportu publicznego i transportu kolejowego, gwarantującą szybkość przemieszczania się mieszkańców obszaru metropolitalnego.

 

III ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH PROJEKTU

 

A) Przez Gminę Miasta Toruń:

 

1. Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. Al. 18-stego Stycznia) do Alei Solidarności, poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku.

2. Poprawa dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego oraz poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego.

3. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej.

4. Modernizacja systemu sterowania linii średnicowej dostosowanej do taboru niskopodłogowego.

5. Powiązania wybranych obszarów miasta z Koleją Metropolitalną BiT-City poprzez budowę linii tramwajowych.

6. Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City.

7. Rewitalizacja obiektu dworcowego Toruń Główny – poprawa dostępności i zwiększenie atrakcyjności.

 

B) Przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o. o. :

 

8. Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego.

 

IV OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU

 

- wzrost znaczenia Torunia jako ważnego węzła komunikacyjnego obszaru metropolitalnego,

- poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego,

- zwiększenie liczby pasażerów komunikacji tramwajowej,

- umożliwienie korzystania z komunikacji zbiorowej osobom o ograniczonej możliwości poruszania się,

- wzrost poczucia bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej

- skrócenie czasu podróży pasażerów,

- zwiększenie stopnia integracji różnych form komunikacji pasażerskiej,

- stworzenie systemu komunikacji tramwajowej dostępnej dla osób niepełnosprawnych,

- ograniczenie negatywnego oddziaływania układu komunikacji tramwajowej na miejskie otoczenie,

- dostosowanie taboru tramwajowego do potrzeb wybudowanych i zmodernizowanych linii tramwajowych oraz potrzeb i oczekiwań pasażerów,

- wzrost niezawodności funkcjonowania linii tramwajowych poprzez modernizację i wymianę trakcji,

- poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego drogowego i tramwajowego,

- zmniejszenie ruchu drogowego poprzez przejecie podróżnych z indywidualnego transportu drogowego,

- ograniczenie liczby wypadków w ruchu drogowym,

- wzrost prędkości komunikacyjnej tramwajów na obszarze miasta.

 

Oprócz projektu: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego niskopodłogowego w Toruniu w ramach BiT-City” Gmina Miasta Toruń będzie podmiotem upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie: „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego”, w którym beneficjentem jest Samorząd Województwoa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Not only is this replica rolex self-winding watch attractive, but it can also be an ideal addition for individuals who choose a practical, reliable and good-looking self-winding chronograph.

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 35.320.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Dział Sprzedaży Reklamy

ul. Legionów 220,
87-100 Toruń,
56 612-18-05
783 898 988
690 486 721

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-41

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-41