INFORMACJE BILETOWE

Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 495/20 Rady Miasta Torunia z dnia 22 października 2020r. od 1 stycznia 2021r. nastąpiła zmiana cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

Podstawowe rodzaje biletów Cena biletu normalnego Cena biletu ulgowego
Jednoprzejazdowy (tylko w I lub II strefie) 3,40 zł 1,70 zł
45 minutowy 3,40 zł 1,70 zł
90 minutowy 6,00 zł 3,00 zł

   

  • BILET ZAKUPIONY W ZEWNĘTRZNEJ SIECI SPRZEDAŻY W AUTOMACIE BILETOWYM LUB U KIERUJĄCEGO POJAZDEM NALEŻY SKASOWAĆ NIEZWŁOCZNIE PO WEJŚCIU DO POJAZDU LUB DOKONANIU TRANSAKCJI ZAKUPU W POJEŹDZIE PRZED ZAJĘCIEM MIEJSCA SIEDZIĄCEGO I ZACHOWAĆ GO PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA PODRÓŻY
  • BILET CZASOWY UPOWAŻNIA DO PRZEJAZDÓW Z PRZESIADKAMI W CZASIE OZNACZONYM NA BILECIE
  • BILETY WIELOPRZEJAZDOWE (KARNET 8 – ODCINKOWY) JEST WAŻNY TYLKO Z KARNETEM ZASADNICZYM

 

Informujemy, że klienci indywidualni w okresie  od 4 do 29 stycznia 2021r. mogą dokonać zwrotu biletów i karnetów, które z dniem 31 grudnia 2020r. utracą ważność.

W celu dokonania zwrotu należy zgłosić się do kasy biletowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu w godzinach 6:00 do 17:30 (przy zajezdni tramwajowej) dostarczyć bilety i za określoną dopłatą dokonać wymiany na bilety lub karnety obowiązujące od 1 stycznia 2021r.

W związku z pojawiającymi się z częstymi pytaniami pasażerów poniżej typowe pytania i odpowiedzi w temacie "ZMIANA CEN BILETÓW I WYMIANA BILETÓW".

1) Od kiedy obowiązują nowe ceny baletów?
Nowe ceny biletów obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

2) Jaki rodzaje biletów się zmieniają?
Bilety jednoprzejazdowe, karnety 8 – odcinkowe, krótkookresowe i okresowe. Z nowymi cenami za bilety można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem https://mzk-torun.pl/cennik-za-przejazdy

3) Jakie bilety i kiedy stracą ważność?
Dotychczasowe bilety papierowe tracą ważność od 1 stycznia 2021r.będzie można zwrócić  poprzez wymianę w kasie biletowej za określoną dopłatą na nowo obowiązujące, w okresie
od 4 do 29 stycznia 2021r.

4) Czy będzie można dokonać zwrotu biletów, które utracą ważność?
Bilety, które utracą ważność będzie można zwrócić poprzez wymianę w kasie biletowej za określoną dopłatą na nowo obowiązujące, w okresie od 4 do 29 stycznia 2021r.

5) Gdzie będzie można dokonać wymiany biletów?
W kasie biletowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu w godzinach od 6:00 do 17:30.

6) W jakiej aplikacji mobilnej można kupić bilety po zmianie cen?
Bilety można kupić w aplikacjach moBilet i Skycash. Więcej informacji znajduje się na stronach  http://www.mobilet.pl/https://www.skycash.com/.

7) Czy w automatach biletowych będzie można kupić nowe bilety i od kiedy?
Bilety można od 1 stycznia 2021 roku kupić we wszystkich automatach w pojazdach MZK w Toruniu Sp. z o.o.

8) W jaki sposób można dokonać zwrotu – wymiany biletów, które utraciły ważność?
W celu dokonania zwrotu należy zgłosić się do kasy biletowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Toruniu w godzinach 6:00 do 17:30 (przy zajezdni tramwajowej) dostarczyć bilety i za określoną dopłatą dokonać wymiany na bilety lub karnety obowiązujące od 1 stycznia 2021r.

9) Czy karnety 8 – odcinkowe można również zwrócić – wymienić na nowe?
Karnety ze wszystkimi 8 – odcinkami podlegają zwrotowi – wymianie na tych samych zasadach jak bilety za określoną dopłatą.