Na skróty


 • Rozkład jazdy
 • Kup bilet online
 • Wyszukaj połączenie
 • Punkty sprzedaży biletów
 • Ulgii i uprawnienia

Nowe ceny biletów MZK

Nowe ceny biletów MZK
28 grudnia 2022
Pzypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe ceny biletów w komunikacji miejskiej.  Zmiany podyktowane są wzrostem cen paliw i energii elektrycznej...
Nowe ceny biletów MZK
 
Od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe ceny biletów w komunikacji miejskiej.  Zmiany podyktowane są wzrostem cen paliw i energii elektrycznej.

 
Najważniejsze zmiany cen biletów:
 • Bilet jednoprzejazdowy normalny z 3,40 zł na 3,80 zł, bilet ulgowy – ze 1,70 zł na 1,90 zł
 • Karnet wieloprzejazdowy 8-odcinkowy normalny z 22,00 zł na 26,60 zł, karnet ulgowy – z 11,00 zł na 13,30 zł
 • Bilet dobowy normalny z 12,00 zł na 13,00 zł, ulgowy z 6,00 zł do 6,50 zł
 • Bilet tygodniowy normalny z 43,00 zł na 45,00 zł, ulgowy z 21,50 zł na 22,50 zł
 • Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe (I strefa) – normalny z 72,00 zł na 79 zł, ulgowy z 36,00 zł na 39,50 zł
 • Bilet miesięczny na 1 linię autobusową (I strefa) normalny z 71,00 zł na 80 zł, ulgowy z 35,50 zł na 40,00 zł
 • Bilet miesięczny na 1 linię autobusową (I i II strefa) z 86 zł na 110 zł i ulgowy 43 zł na 55 zł
 • Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne (I strefa) z 88,00 zł na 98,00 zł, ulgowy z 44,00 zł na 49,00 zł
 • Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne (I i II strefa) – z 126,00 zł na 142,00 zł, ulgowe z 63,00 zł na 71,00 zł
 • Bilet semestralny dla uczniów i studentów na wszystkie linie dzienne i nocne (I strefa) – ze 190,00 zł do 196,00 zł. Nowością jest możliwość zakupu biletu semestralnego na wszystkie linie dzienne i nocne w I i II strefie w cenie 284 zł.
 
To nie koniec zmian. Wraz z początkiem nowego roku dotychczas funkcjonujący bilet czasowy 45-minutowy zostanie zastąpiony biletem czasowym godzinnym. Jego cena będzie wynosić 3,80 zł (ulgowy 1,90 zł). Pasażerowie będą mogli też skorzystać z biletu 90-minutowego w cenie 6,80 zł (ulgowy 3,40 zł).
 
Zmiany nie ominą biletów rodzinnych. W miejsce 2 rodzajów biletów: jednodniowego w cenie 13 zł i weekendowego w cenie 10 zł wprowadzony zostanie jeden bilet rodzinny w cenie 11 zł, uprawniający do korzystania z wielokrotnych przejazdów w dniu skasowania, jeśli jest on dniem roboczym, albo w dniu skasowania i następnym - jeśli przypadają one w sobotę oraz dni wolne od pracy.
 
Wprowadzona została także możliwość wylegitymowania się dokumentem elektronicznym w aplikacji mObywatel, w tym też – dla uczniów i studentów – mLegitymacja, co umożliwi potwierdzenie tożsamości przez aplikację dostępną w telefonie komórkowym.
 
Zmiana dotyczy także przewozu zwierząt – nie będzie podlegać opłacie przewóz psów przewodników, asystujących osobom niewidomym, oraz psów trzymanych na rękach opiekuna przez cały okres podróży, od momentu wejścia do czasu wyjścia z pojazdu (przy czym dopuszcza się możliwość odstawienia psa na podłogę na czas skasowania biletu), jak również zwierząt domowych przewożonych w zamkniętych transporterach.
 
Od 2023 roku podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu, który przypada 22 września, bezpłatnie z komunikacji miejskiej korzystać będą wszyscy pasażerowie, nie tylko, jak dotychczas, właściciele samochodów. Zmieniono także poziom zanieczyszczeń pyłowych PM 10 z 200 µg/m³ na 100 µg/m^, w przypadku przekroczenia którego obowiązuje bezpłatna komunikacja dla właścicieli i współwłaścicieli pojazdów.
 
Skrócono także okres obowiązywania bezpłatnych przejazdów w czasie juwenaliów z „od czwartku do niedzieli" na „od piątku do niedzieli".
 
Nowością jest uprawnienie do zakupu miesięcznego biletu ulgowego dla osób pobierających świadczenia emerytalne, które ukończyły 60. rok życia.
Infrmacja o niewykorzystanych biletach:
 
Niewykorzystane bilety o nieaktualnej cenie, których ważność rozpoczęła się przed 1 stycznia 2023, zachowują swoją ważność na okres, na jaki zostały zakupione (np. bilet miesięczny, którego ważność rozpoczyna się 28 grudnia, zachowuje ważność także w styczniu). Pozostałe bilety papierowe tracą ważność 1 stycznia 2023 r. Jeśli komuś pozostaną niewykorzystane bilety, może je wymienić na odpowiednie bilety z nowej taryfy w kasie biletowej MZK przy ul. Sienkiewicza 24/26 do 28.02.2023 r., za dopłatą w wysokości różnicy wartości biletów.
Szacuje się, że zmiana cen biletów przełoży się na wzrost wpływów z ich sprzedaży o 3,8 mln zł rocznie.
 
O nowych stawkach cen biletów zadecydowała na sesji 20 października 2022 r. Rada Miasta Torunia.  Przejdź do treści  uchwały nr 950/2022