Biuro Kontroli Biletów

Reklamacje dotyczące kontroli biletów i odwołania od nałożonych opłat
dodatkowych rozpatruje Biuro Kontroli Biletów.

ul. Legionów 220 pok. 1 (budynek WGK, obok zajezdni autobusowej)

tel. 56 611 83 39

Telefon kontaktowy

kontrola.biletow@
um.torun.pl

Adres email
Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG