Punkty sprzedaży biletów

Lokalizacja kasy biletowejGodziny otwarcia (pn-pt)
Kasa biletowa przy ul. Sienkiewicza 24/26
tel. 56 612 18 41
6.00 – 17.30
Kasa biletowa przy ul. Legionów 220
tel. 56 652 83 23 wewn. 40

9.15 – 17.00
przerwa 12.00 – 12.15

Kasa biletowa przy Al.Św. Jana Pawła II 2
tel. 56 655 53 38
9.45 – 17.30
przerwa 13.45 – 14.00
Kasa biletowa przy ul. Szosa Okrężna 62 - 82
tel. 514 043 676

7.45 – 15.30
przerwa 13.45 – 14.00

Kasa biletowa "Rubinkowo Park&Ride"
ul. Dziewulskiego 38

9.15 - 17.00
przerwa 11.45 - 12.00

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG