Utrudnienia na Szosie Chełmińskiej od Dekerta do Podgórnej

Widok na budowę linii na Szosie Chełmińskiej od Dekerta do Podgórnej

W dniach 3 – 4 stycznia 2023 r. (wtorek – środa) planowane jest wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej na odcinku Szosy Chełmińskiej od ul. Dekerta do ul Podgórnej. W tych dniach wjazd na odcinek prowadzonych prac może być utrudniony, a w trakcie realizacji robót bitumicznych czasowo niemożliwy.

Planowane prace uzależnione są od warunków atmosferycznych, więc ich termin może ulec korekcie.
 
O ewentualnych zmianach wykonawca robót będzie informował na bieżąco.

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 68.072.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG