Utrudnienia na Szosie Chełmińskiej od Dekerta do Podgórnej

Widok na budowę linii na Szosie Chełmińskiej od Dekerta do Podgórnej

W dniach 3 – 4 stycznia 2023 r. (wtorek – środa) planowane jest wykonywanie podbudowy z kruszywa oraz dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej na odcinku Szosy Chełmińskiej od ul. Dekerta do ul Podgórnej. W tych dniach wjazd na odcinek prowadzonych prac może być utrudniony, a w trakcie realizacji robót bitumicznych czasowo niemożliwy.

Planowane prace uzależnione są od warunków atmosferycznych, więc ich termin może ulec korekcie.
 
O ewentualnych zmianach wykonawca robót będzie informował na bieżąco.