Otwarte przejście przy Wybickiego, zamknięte przy Wodociągowej

skrzyżowanie Szosy Cjełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza

Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego,

Jednocześnie tego samego dnia planowane jest zamknięcie przejścia dla pieszych przez Szosę Chełmińską przy ul. Wodociągowej. Powodem jest kontynuacji prac związanych z budową torowiska tramwajowego.