Na Trasę Prezydenta Raczkiewicza tymczasową przewiązką

Skrzyżowania Szosy Chełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza

Od poniedziałku 13 marca 2023 r. zmieni się organizacja ruchu drogowego na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza, gdzie będzie układane torowisko.

W związku z tym od godzin porannych południowa część skrzyżowania (od strony centrum) będzie zamknięta. Pojazdy jadące od strony wrzosów, chcąc skręcić w lewo w Trasę Prezydenta Raczkiewicza lub zawrócić, będą musiały skorzystać z tymczasowej przewiązki tuż za skrzyżowaniem. 

Jednocześnie zamknięte zostanie przejście dla pieszych po stronie południowej ronda. Przejście będzie możliwe stroną północną, w śladzie ul. Wybickiego.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 68.072.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG