Układają kruszywo, montują trakcję

Grafika  - stacja paliw

W Toruniu trwają prace przy budowie nowej linii tramwajowej. Znaczna część torowiska jest już prawie gotowa.

Większe roboty przy budowie nowej linii tramwajowej koncentrują się w kilku punktach miasta. W samym centrum prowadzone są prace zmierzające do połączenia wylotu Szosy Chełmińskiej z pl. NOT i Czerwoną Drogą. Na Szosie Chełmińskiej, do wysokości ul. Grudziądzkiej, położono płytę torową. Od Uniwersamu do ul. Dekerta układane są chodniki, krawężniki i podbudowa pod jezdnię. Trwa tam także przepinanie sieci gazowej i wodociągowej.

Dużo dzieje się na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza, gdzie torowisko jest już wybudowane z jednej i drugiej strony, a obecnie trzeba je połączyć. W związku z tym południowa część skrzyżowania (od strony centrum) jest zamknięta. Pojazdy jadące od strony wrzosów, chcąc skręcić w lewo w Trasę Prezydenta Raczkiewicza lub zawrócić, muszą skorzystać z tymczasowej przewiązki tuż za skrzyżowaniem. 

Wzdłuż budowy nowej linii, różnych punktach, np. na Szosie Chełmińskiej, ul. Legionów czy skrzyżowaniu Polna/Ugory, montowana jest sieć trakcyjna. Z kolei na Wielkim Rowie układane są kolejne warstwy podbudowy jezdni.

Wzdłuż Ugorów od jutra rozpoczyna się przebudowa wodociągu. Wzdłuż ul. Watzenrowego uszczelniana jest dylatacja płyty torowej i trwają prace porządkowe pod urządzanie zieleni. Przy ul. Grasera i Hubego gotowe są już fundamenty wiat przystankowych, teraz powstają one na Freitaga i Ugorach.

Na odcinku od ronda Strobanda do nowej pętli, która powstanie przy ul. Heweliusza, kończy się układanie kruszywa pod przyszłym torowiskiem, a niedługo rozpocznie się ustawianie szalunków niezbędnych do wylania płyty torowej. Stoją już ściany budynku, w którym znajdzie się punkt obsługi pasażerów i pomieszczenia socjalne dla motorniczych, a w ciągu kilku dni rozpocznie się tam układanie stropu.