Na Trasę Prezydenta Raczkiewicza bez przewiązki

autobus na węźle na al. Solidarności

Dziś około południa planowane jest przywrócenie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z Trasą Prezydenta Raczkiewicza.

Pojazdy jadące od strony Wrzosów, chcąc skręcić w lewo w Trasę Prezydenta Raczkiewicza lub zawrócić, nie będą już musiały korzystać z tymczasowej przewiązki tuż za skrzyżowaniem, tylko skręcą lub zawrócą na skrzyżowaniu.

 

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 70.752.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG