Na Heweliusza powstaje nowa pętla tramwajowa

Tramwaj na zielonym torowisku

Dziś zaglądamy z obiektywem na budowę drugiego etapu nowej linii tramwajowej – od ronda Strobanda do nowo budowanej pętli przy ul. Heweliusza.

Prace idą w dobrym tempie. Gotowe są instalacje wzdłuż torowiska (odwodnienie, kanalizację teletechniczną pod instalacje teletechniczne i elektryczne). Zakończono już także układanie podbudowy pod torowisko i ustawiono wszystkie słupy trakcyjne.

Ciekawostką jest, że torowisko będzie tu wyglądać inaczej niż np. wzdłuż ul. Watzenrodego. W miejscach poza skrzyżowaniami i peronami nie będzie tu jednolitej, całej płyty podtorowej pod obydwoma szynami, lecz każdy z dwóch ciągów szyn ułożony zostanie na zbrojonych, betonowych belkach. Belki zostaną połączone poprzecznymi podkładami. Belki są już gotowe i obecnie trwa na ich montaż i spawanie szyn. Następnie torowisko zostanie zasypane humusem i wyłożone matami z rozchodnikiem. 

Pod dachem jest już budynek socjalny na nowej pętli.  Wykonano w nim wszystkie instalacje, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, a obecnie trwa ocieplanie.

Fot. Krzysztof Kujawski

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 70.752.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG