Nowe biletomaty na przystankach

Biletomat stacjonarny

W czterech punktach Torunia – na al. Solidarności, pl. Św. Katarzyny, ul. Przybyłów i na dworcu Toruń Główny -  trwa montaż stacjonarnych biletomatów.

Nowe biletomaty są montowane na węźle przesiadkowym na al. Solidarności (peron wschodni w kierunku osiedla Wrzosy), na przystanku tramwajowym na pl. św.  Katarzyny w kierunku Rubinkowa, na przystanku autobusowym „Przybyłów” na ul. Dziewulskiego (peron wschodni w kierunku centrum) oraz w holu podziemnym przy ruchomych schodach na dworcu kolejowym Toruń Główny.  Urządzenia na dworcu i na al. Solidarności właśnie zostały uruchomione i można już w nich kupować bilety.

Nowe biletomaty dołączą do tych, które w lipcu br. stanęły wzdłuż nowo wybudowanej trasy tramwajowej na północ Torunia: na przystankach tramwajowych „Targowisko” (peron zachodni w kierunku centrum) i „Żwirki i Wigury” (peron wschodni) oraz na przystankach tramwajowo-autobusowych „Koniuchy” (peron środkowy) i „Hubego” (peron północny). Od czasu uruchomienia w tych czterech urządzeniach zakupiono ok. 19 tysięcy biletów różnego rodzaju. Większość to bilety czasowe, ale sporo jest również biletów przypisywanych do karty płatniczej jako bilety wirtualne.

Biletomaty (nowe i zainstalowane w lipcu, łącznie osiem) zakupiono w ramach projektu „Dostawa i montaż stacjonarnych automatów biletowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020
. Wartość całego projektu to ponad milion zł, z czego ok. 743,6 tys. zł (85% wydatków kwalifikowalnych) stanowi unijne dofinansowanie.

Ponadto pasażerowie mają do dyspozycji jeszcze dwa stacjonarne biletomaty, które od lipca 2021 r. stoją na węźle przesiadkowym na al. Św. Jana Pawła II.

Zakup biletu w biletomacie jest bardzo łatwy i wygodny. Można w nim nabyć wszystkie rodzaje biletów krótkookresowych MZK: jednoprzejazdowe, tygodniowe, weekendowe, grupowe i czasowe, w tym bilety elektroniczne zapisywane na karcie płatniczej. Urządzenia są przystosowane do wnoszenia płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej.