Nowe stacjonarne biletomaty już działają

Biletomat stacjonarny

W czterech nowych stacjonarnych biletomatach można już kupować bilety. Urządzenia zostały zainstalowane na węźle przesiadkowym na al. Solidarności (peron wschodni w kierunku osiedla Wrzosy), na przystanku tramwajowym na pl. św.  Katarzyny w kierunku Rubinkowa, na przystanku autobusowym „Przybyłów” na ul. Dziewulskiego (peron wschodni w kierunku centrum) oraz w holu podziemnym przy ruchomych schodach na dworcu kolejowym Toruń Główny. 

Osiem stacjonarnych biletomatów zakupiono w ramach projektu „Dostawa i montaż stacjonarnych automatów biletowych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020
. Wartość projektu to ponad milion zł, z czego ok. 743,6 tys. zł (85% wydatków kwalifikowalnych) stanowi unijne dofinansowanie.

Cztery urządzenia w lipcu br. stanęły wzdłuż nowo wybudowanej trasy tramwajowej na północ Torunia: na przystankach tramwajowych „Targowisko” (peron zachodni w kierunku centrum) i „Żwirki i Wigury” (peron wschodni) oraz na przystankach tramwajowo-autobusowych „Koniuchy” (peron środkowy) i „Hubego” (peron północny). Teraz dołączyły do nich cztery kolejne: na al. Solidarności, pl. Św. Katarzyny, ul. Przybyłów i na dworcu Toruń Główny. Ponadto pasażerowie mają do dyspozycji jeszcze dwa stacjonarne biletomaty, które od lipca 2021 r. stoją na węźle przesiadkowym na al. Św. Jana Pawła II.

Zakup biletu w biletomacie jest bardzo łatwy i wygodny. Można w nim nabyć wszystkie rodzaje biletów krótkookresowych MZK: jednoprzejazdowe, tygodniowe, weekendowe, grupowe i czasowe, w tym bilety elektroniczne zapisywane na karcie płatniczej. Urządzenia są przystosowane do wnoszenia płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej.