Będą zmiany na Podgórzu

autobus miejski

Znamy efekt konsultacji w sprawie kursowania komunikacji miejskiej na Podgórzu. Uzgodnione zmiany zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2024 r.

Przypomnijmy, że 24 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla Podgórz, podczas którego zebrane zostały uwagi i propozycje dotyczące obsługi komunikacyjnej tej części Torunia. Po szczegółowej analizie Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia zdecydował się na wprowadzenie następujących modyfikacji w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

  • zmiana trasy linii nr 21 – linia zostanie skierowana ul. Poznańską przez przystanek „Parkowa”;
  • zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 21 – z 6 do 10 kursów;
  • zwiększenie częstotliwości kursowania linii nr 32 – z co 45 minut na co 30 minut (w godzinach  od 5:00 do 17:00);
  • wyznaczenie dodatkowego przystanku na linii nr 20 w ciągu ul. Drzymały (przy skrzyżowaniu z ul. Poznańską) – bez zmian przebiegu linii nr 20 (przystanek „na żądanie” w obie strony, ułatwi mieszkańcom zamieszkałym przy ul. Poznańskiej korzystanie z autobusów linii nr 20 i 32);
  • drobne korekty w odjazdach linii nr 10 i 20 – ze względu na konieczną koordynację z dodatkowymi kursami autobusów linii nr 21.

- Efektem powyższych zmian będzie zrównoważenie dostępności do komunikacji miejskiej wszystkich mieszkańców Osiedla Podgórz. W ramach analiz poprzedzających wprowadzenie zmian wzięto także pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących okolice najbliższych przystanków zlokalizowanych na Podgórzu, liczbę pasażerów korzystających z tych przystanków oraz możliwą obecnie do zastosowania ofertę przewozową - wyjaśnia Krzysztof Przybyszewski kierownik Referatu ds. Publicznego Transportu Zbiorowego.

Poniżej mapa uwzględniająca nowy przystanek przy ul. Drzymały: