Linia tramwajowa na medal

Wręczenie Medalu Europejskiego dla MZK w Toruniu

Budowa nowej linii tramwajowej na do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim! Prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wręczone zostało 11 czerwca 2024 r. w  The Oxford Tower w Warszawie.

Medal Europejski to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego zadaniem jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na obszarze Polski, pobudzanie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w UE, upublicznienie w Polsce i w Unii Europejskiej przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem UE wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów UE laureatami Medalu Europejskiego.

Wyróżnienie Medalem Europejskim staje się prestiżową rekomendacją wystawioną przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ‒ najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej. Udział w przedsięwzięciu nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Podczas gali wręczenia Medali Europejskich w Warszawie nagrodę dla MZK w imieniu zarządu spółki odebrała kierowniczka Działu Marketingu Magdalena Kujawa.

Do konkursu mogli stanąć członkowie BCC, którzy przesłali wniosek o weryfikację wyrobu lub usługi. W ankiecie trzeba było wykazać atrakcyjność i innowacyjność produktu, potwierdzić, że zgłaszany wyrób posiada wymagane zgody i spełnia normy.

We wniosku MZK podkreślano, że ponad sześciokilometrowa linia tramwajowa łącząca centrum Torunia z najprężniej rozwijającym się osiedlem w północnej części miasta jest jedną z największych inwestycji miejskich ostatnich lat. W ramach budowy otwartej 25 sierpnia 2023 r. linii powstało 12.9 tys. m toru pojedynczego torowiska, w tym 5,2 tys. m toru pojedynczego zielonych torowisk. Na trasie utworzono 27 platform przystankowych, w tym 14 zielonych przystanków. Inwestycja objęła również nasadzenie 847 nowych drzew i 7,5 tys. m2 łąk kwietnych, które tworzą korytarz dla nietoperzy przemieszczających się z okolicznych lasów. We wniosku zwrócono też uwagę, że w ciągu linii znajduje się przejazd kolejowo-drogowo tramwajowy, stanowiący jedyne tego typu rozwiązanie w Polsce. Wśród atutów budowy wymieniono zwiększenie wygody podróżowania, skomunikowanie ze sobą różnych części miasta i dbałość o środowisko poprzez rozwój szybkiego i ekologicznego środka transportu, jako alternatywy dla transportu samochodowego. Dzięki inwestycji długość torów tramwajowych w Toruniu wzrosła o ok. 25 procent.