Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej

tramwaj na zielonym torowisku na ul. Bydgoskiej

Tytuł zadania: Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej w ramach projektu Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II

Program Operacyjny:  Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Pozostałe zadania:

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap I i II

Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego

Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska

Zadanie 5 Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej

Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.)

Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych

Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych)

Dane finansowe: 31 468 711,61 zł netto / 38 706 515,27 zł brutto

Źródło finansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Budżet Gminy Miasta Toruń

Data podpisania umowy: 4 listopada 2020 r.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: 4 sierpnia 2022 r.

Opis:

Zakres rzeczowy zadania objął:

  • Etap I: Odcinek ul. Bydgoskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza wraz z tym skrzyżowaniem do ul. Chopina
  • Etap II: Odcinek ul. Bydgoskiej od ul. Reja do ul. Sienkiewicza 

W ramach inwestycji zmodernizowane zostało torowisko tramwajowe w ul. Bydgoskiej wraz z wymiana sieci trakcyjnej.

Łącznie nowe oblicze zyskało 2468,37 mtp torowiska w tym aż 1567,70 mtp zostało wykonane w formie zielonego torowiska porośniętego trawą.

Dodatkowe nasadzenia w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych z pewnością także wpływają na efekt wizualny i środowiskowy tego rejonu.

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych „wyniesiono” i doświetlono przejścia dla pieszych. Wprowadzone zostały uregulowania, które mają ograniczyć, zwłaszcza na skrzyżowaniach, tempo przemieszczania się pojazdów. Chodzi m.in. o skrzyżowania wyniesione czy przewężenia, tzw. szykany oraz obszary chronione dla pieszych i rowerzystów.