Modernizacja torowiska tramwajowego od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego

tramwaj na torowisku na ul. Lubickiej

Tytuł zadania: Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego w ramach projektu Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Pozostałe zadania:
Zadanie 1 Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap I i II
Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej
Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska
Zadanie 5 Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej
Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.)
Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych
Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych)

Dane finansowe: 25 878 805,31 zł netto / 31 830 930,53 zł brutto

Źródło finansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Data podpisania umowy: 4 listopada 2020 r.
Termin zakończenia realizacji inwestycji: 4 grudnia 2021 r.

Opis:
Zakres rzeczowy zadania objął odcinek ul. Szosy Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego z wyłączeniem pl. Sybiraków (skrzyżowanie z ul. Przy Skarpie)
Łącznie w ramach inwestycji nowe oblicze zyskało 3 405,91 mtp torowiska, z czego  2 965,02 mtp zostało wykonane w formie zielonych torów porośniętych trawą.
Zmodernizowane zostały platformy przystankowe, wymieniono sieć trakcyjną, słupy trakcyjne, oświetlenie, wymieniono sieci podziemne, uporządkowano najbliższe sąsiedztwo inwestycji, a także nasadzono liczna roślinność, która zdobi skrzyżowania i okolice przystanków.

Przejście podziemne przy przystanku Jamontta doposażono w monitoring oraz platformy przyschodowe dla osob niepełnosprawnych.