Zakup autobusów niskoemisyjnych

Elektryczny autobus pod stacją ładowania

Tytuł zadania: Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych)

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Pozostałe zadania:
Zadanie 1 Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap I i II
Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej
Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego
Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska
Zadanie 5 Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej
Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.)
Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych

Dane finansowe:
Zakup autobusów hybrydowych 20 164 400,00 zł netto/24 802 212,00 zł brutto
Zakup autobusów elektrycznych 13 601 700,00 zł netto/16 730 091,00 zł brutto
Zakup infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych 3 804 219,72 zł netto/4 679 190,26 zł brutto

Źródło finansowania: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Data podpisania umowy:
Autobusy hybrydowe – 7 maja 2018 r.
Autobusy elektryczne – 30 września 2020 r.
Infrastruktura do ładowania – 30 września 2020 r.

Termin zakończenia realizacji inwestycji:
Autobusy hybrydowe – 15 listopada 2018 r.
Autobusy elektryczne – 31 maja 2022 r.
Infrastruktura do ładowania – 28 października 2022 r.

Opis:
Zakres zadania objął zakup niskoemisyjnych autobusów hybrydowych – 14 sztuk
oraz zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania zlokalizowaną na terenie zajezdni autobusowej MZK – 3 ładowarki wolnego ładowania, na pl. Św. Katarzyny – ładowarka szybkiego ładowania, na pętli Uniwersytet – ładowarka szybkiego ładowania oraz na pętli autobusowej „Dziewulskiego” – ładowarka szybkiego ładowania (w trakcie realizacji).