Modernizacja torowiska od pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej

modernizacja torowiska na ul. Warneńczyka

Tytuł zadania: Zadanie 5 - Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej

Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Pozostałe zadania:
Zadanie 1 Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza - etap I i II
Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej
Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego
Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska
Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.)
Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych
Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych)

Dane finansowe: 20 325 105,24 zł netto / 24 999 879,45 zł brutto
(realizacja kontraktu przy współudziale Miejskiego Zarządu Dróg oraz Toruńskich Wodociągów

Źródło finansowania:
Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Budżet Gminy Miasta Toruń oraz środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Data podpisania umowy: 14 kwietnia 2022 r.

Termin zakończenia realizacji inwestycji: do 14 kwietnia 2023 r.

Opis:
Zakres zadania obejmuje modernizację 1163,35 mtp torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku ul. Warneńczyka od ronda bp. Chrapka do przejazdu torowo – drogowego ulicy Podgórnej i Kościuszki.
W celu osiągnięcia poprawy komfortu i jakości podróży komunikacją miejską, zastosowane zostaną odpowiednie technologie i rozwiązania konstrukcyjne, których efektem będzie zmniejszenie hałasu i drgań generowanych przez przejeżdżające tramwaje. Dodatkowo wyremontowane zostaną perony, tramwajowe, a przystankach zamontowane tablice informacji pasażerskiej.
Dużą zmianą będzie przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe, dwupasmowe. To rozwiązanie z pewnością zwiększy bezpieczeństwo na tym obszarze. Dodatkowo wyremontowane zostaną chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe.
Modernizowane torowisko będzie wykonane w większości w technologii zielonego torowiska (ponad 735 mtp).