Zakup pojazdów technicznych

Wóz techniczny - beczka

Tytuł zadania: Zakup pojazdów technicznych
Zadanie 7. w ramach projektu Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II

Program Operacyjny:
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Pozostałe zadania:
Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do pętli tramwajowej przy ul. Heweliusza
Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej
Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego
Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska
Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej
Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.)
Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych)

Źródło finansowania:
Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Budżet Gminy Miasta Toruń

Opis:
Zakup 3 szt. pojazdów do obsługi infrastruktury torowo-sieciowej m.in. do bieżącego utrzymania w czystości torowisk i rozjazdów torowych oraz naprawy i diagnostyki sieci trakcyjnej.

Pojazd 1: specjalistyczny pojazd samochodowy do czyszczenia i udrażniania pod wysokim ciśnieniem rozjazdów, kanałów, torowiska i zwrotnic a także do odsysania osadów, zanieczyszczeń z kanałów i studzienek tramwajowych (tzw. beczka)
Dostawca: Inter Global sp. z o.o. z Rybarzowic
Termin realizacji: zadanie zakończone, pojazd dostarczony 20.01.2022 r.

Pojazd 2: Wóz techniczny do czyszczenia rowków szyn i przestrzeni międzyszynowej:
Dostawca: SaZ s.r.o.
Termin realizacji: do 29.04.2023 r.
Pojazd 3: Specjalistyczny dwudrogowy pojazd do konserwacji i naprawy sieci trakcyjnej – tzw. pojazd „wieżowy”
Dostawca: Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych sp. z o.o.
Termin realizacji: zadanie zakończone, pojazd dostarczony w 2022 r.