Zgłoś problem

Zgłoś problem Wybierz temat formularza: Praca przewozowa Punktualność Stan techniczny pojazdów Zachowanie prowadzących pojazdy Utrudnienia w ruchu podczas prac inwestycyjnych Dostosowanie taboru do natężenia ruchu pasażerskiego Usytuowanie przystanków Zgłoszenie dewastacji/usterki wiaty, zatoki Modernizacja / budowa zatoki Zakup biletu Reklamacja dotycząca zakupu biletu...

Czytaj więcej

  • Utworzono .

Zadaj pytanie

Zadaj pytanie Wybierz temat formularza: Zakup biletu Rodzaje biletów Ulgi w zakupie biletów Terminy realizacji inwestycji - projektu Zakres realizacji inwestycji - projektu Inne pytania Powtarzające się pytania - FAQ Powrót do wyboru kategorii

Czytaj więcej

  • Utworzono .

Zgłoś pomysł

Zgłoś pomysł Wybierz temat formularza: Częstotliwość kursowania pojazdów Trasy komunikacyjne Inne sugestie Powrót do wyboru kategorii

Czytaj więcej

  • Utworzono .

Cennik

Cennik CENY URZĘDOWE ZA USŁUGI PRZEWOZOWE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM (Wyciąg z Uchwały nr 950/22Rady Miasta Torunia z dnia 20 października 2022 r. z późn. zm.) Obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 roku Rodzaje biletów Ważność w strefie Cena biletu normalny ulgowy 50%  Bilet jednoprzejazdowy -uprawnia do jednokrotnego...

Czytaj więcej

  • Utworzono .

Regulamin przewozu

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W LOKALNYM PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W TORUNIU Zarządzenie nr 394/2022 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 07 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej

  • Utworzono .

Punkty sprzedaży biletów

Punkty sprzedaży biletów Lokalizacja kasy biletowej Godziny otwarcia (pn-pt) Kasa biletowa przy ul. Sienkiewicza 24/26 tel. 56 612 18 41 6.00 – 17.30 Kasa biletowa przy ul. Legionów 220 tel. 56 612 18 43 Od 15 do 31 lipca 2024 kasa zamknięta 9.15 – 17.00przerwa 12.00 – 12.15 Kasa biletowa przy Al.Św. Jana Pawła II 2 tel. 56 612 18 44 9.45 – 17.30 przerwa 13.45 – 14.00 Kasa biletowa przy ul. Szosa Okrężna...

Czytaj więcej

  • Utworzono .

Prawa pasażerów

Streszczenie praw pasażerów podróżujących autobusem wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Rozporządzenie (UE) nr 181/2011 (zwane dalej „rozporządzeniem”) weszło w życie w dniu 1 marca 2013 r. Określono w nim minimalny zestaw praw pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem na terenie Unii Europejskiej. Zasadniczo rozporządzenie ma zastosowanie do „usług regularnych” (innymi słowy usług polegających na przewozie...

Czytaj więcej

  • Utworzono .

Rzeczy znalezione

Rzeczy znalezione Informacja Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach transportu MZK w Toruniu tel. 56 612-18-41 Zadzwoń

Czytaj więcej

  • Utworzono .