Budowa linii tramwajowej - stan na listopad 2022

Trwa budowa nowej linii tramwajowej w Toruniu, biegnącej z centrum do północnych osiedli miasta. Film przedstawia stan zaawansowania prac w listopadzie 2022 r.  

Projekt: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG