Na Warneńczyka zabezpieczają sieci i korytują

Trwa modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.

Obecnie prowadzone są prace związane z przebudową i zabezpieczaniem sieci podziemnych (elektroenergetycznych, teletechnicznych i sanitarnych). Na całym odcinku trwa korytowanie pod nowe torowisko (tor zachodni) oraz przygotowanie pod wykonanie warstwy stabilizacji.

Fot. TV Toruń


Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 84.536.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG