Nowe torowiska w budowie

Dwie duże inwestycje w ekologiczny i szybki transport tramwajowy realizowane są obecnie w Toruniu. Największą jest budowa nowej linii tramwajowej na północ Torunia. W kwietniu planowane jest zakończenie prac modernizacyjnych torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym w ciągu ul. Warneńczyka od pl. Chrapka do ul. Kościuszki. Zdjęcia prezentują zaawansowanie prac na początku marca 2023 r.

Fot. Krystian Chwiałek


Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG