Maj na budowie linii tramwajowej

Montują tory i sieć trakcyjną, tworzą kwietne łąki i zielone torowiska, stawiają wiaty, które niedługo staną się zielonymi przystankami, budują jezdnie i chodniki, przygotowują się do budowy przejazdu drogowo-kolejowo-tramwajowego – wszystko to i o wiele więcej dzieje się w Toruniu na budowie nowej linii tramwajowej. Prace są już bardzo zaawansowane. Na odcinku od pl. NOT do przejazdu kolejowego na ul. Legionów (wraz z tym przejazdem) zaawansowanie wynosi 86%. Na odcinku od przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów do skrzyżowania ul. Watzenrodego ze Strobanda zaawansowanie robót wynosi już 93 %. Na ostatnim etapie, od ronda Strobanda do nowo budowanej pętli przy ul. Heweliusza, zaawansowanie prac wynosi 55%.

Fot. Sylwia Derengowska