Coraz bardziej zielona linia

Gotowe jest już torowisko i sieć trakcyjna na znacznej części nowej linii tramwajowej od przejazdu kolejowo-tramwajowego, wzdłuż ul. Polnej, Ugorów i Watzenrodego do ronda Strobanda. Na pozostałych odcinkach prace jeszcze trwają, ale zbliżają się do ostatniej prostej. Trwają też nasadzenia zieleni wzdłuż trasy. Początkowo planowano posadzić 102 drzewa, około 21 tys. krzewów i roślin ozdobnych oraz założyć ok.  7 tys. m2 łąk kwietnych. W trakcie budowy zdecydowano, że krzewami i innymi bylinami obsadzona zostanie także część terenów, które pierwotnie były przeznaczone do jedynie do obsiania trawą. W sumie liczbę krzewów i roślin ozdobnych będzie można liczyć w dziesiątkach tysięcy, a do liczby drzew dodać kolejne 46 sztuk, które pojawią się na nowej pętli przy ul. Heweliusza.

Fot. TV Toruń, Krzysztof Kujawski


Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 84.536.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG