Inauguracja komisji IGKM i wystawy o historii komunikacji

Dokładnie w 133. rocznicę uruchomienia pierwszej konnej linii tramwajowej, która dała początek komunikacji miejskiej w naszym mieście, do  Torunia zjechali specjaliści z całej Polski, by wziąć udział w Komisji Taboru Tramwajowego Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Uroczystość rozpoczęcia obrad odbyła się w Ratuszu Staromiejskim i połączona była z wernisażem wystawy „Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”, która będzie czynna w Muzeum Historii Torunia do 17 listopada.

 Fot. Łukasz Liczmański